Kiedy świat staje się barierą - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

zdjęcie przedstawia dwie osoby, to uczestniczki szkolenia bliżej dostępności. jedna porusza się wózku, obie są przed biletomatem, na który świeci słońce - osoba na wózku nic nie może zobaczyć. Słońce jej przeszkadza. To przykład jak brak wyobraźni utrudnia ludziom życie.
sięgnąć do biletomatu...

„Zaszokował mnie fakt, ile niedogodności spotykają w codziennym życiu osoby z niepełnosprawnościami…” – to jedna z wielu opinii uczestników naszych szkoleń w ramach cyklu Bliżej dostępności.

Już drugi miesiąc prowadzimy cotygodniowe szkolenia, podczas których uczestnicy otrzymują nie tylko garść wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad uniwersalnego projektowania, ale również sami „doświadczają” trudności związanych z różnymi odmianami niepełnosprawnościami. W szkoleniach uczestniczą przedstawiciele urzędów zajmujący się projektowaniem, inwestycjami i nadzorem budowlanym.

Bariery architektoniczne

Nasi trenerzy – Katarzyna Balwierz oraz Artur Then uzmysławiają różnorodne trudności w planowaniu przestrzeni – od dojścia do budynków, miejsca postojowego, komunikację w budynkach, na toaletach kończąc – które decydują o tym, w jakim stopniu otaczająca rzeczywistość może być dostępna.

„Zaskakujące jest, jak wiele barier napotyka osoba z niepełnosprawnościami w swoim życiu – komentował podczas przerwy jeden z uczestników – nie miałem wcześniej pojęcia na ten temat.” ię.

Inne doświadczenie świata

Podczas szkoleń uczestnicy sami wsiadają na wózki, chodzą o kulach czy poruszają się z laskami. Pod opieką trenerów otwierają drzwi, jadą na przystanek autobusowy czy korzystają z toalety. I niespodziewanie okazuje się, że szyny tramwajowe są nierówne, drzwi za wąskie, a w łazience nie ma szans umyć rąk. „Ćwiczenia praktyczne bardzo dobrze uzmysławiają jak wygląda świat z „innej perspektywy”. Dzięki nim rośnie nasza świadomość związana z barierami, które osoby z niepełnosprawnością  spotykają każdego dnia” – podsumowywali po praktycznych zajęciach.

„Dla mnie próg wysokości 2 cm kiedy jechałam wózkiem był nie do pokonania” – swoimi odczuciami dzieliła się jedna z osób.

Zmienić świadomość

Większość uczestników podkreśla, że szkolenia te uwrażliwiają ich na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. „Te szkolenia powinny być skierowane do wszystkich ludzi. Szczególnie powinny być organizowane prelekcje dla dzieci w szkołach (z częścią praktyczną), aby uczulać i uwrażliwiać je na potrzeby innych ludzi. Dobrze byłoby, gdyby takie zajęcia mieli też studenci architektury, konstruktorzy i budowniczy.”

Projekt Bliżej dostępności realizujemy wspólnie ze Spółdzielnią Socjalną FADO oraz Fundacją TUS.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych.

logotypy Unii Europejskiej, flaga Rzeczpospolitej oraz logotyp Europejskich Funduszy Społecznych


Wróć do początku strony