Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/2021/NGO/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 3/2021/NGO/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-27128-67699, w związku z realizacją projektu „Mocna NGO”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-014/20).

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o wyniku postępowania nr 3/2021/NGO/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami usługi wynajęcia sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnieniem wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek, trenerów/-ek szkolenia oraz asystenta/-ki osoby z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Mocna NGO”.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

  1. Magdalena Siśkiewicz New Challenge, ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków, NIP: 6562246838, Hotel Victoria, cena: 24 404,00 zł
  2. Silver – bird Events Natalia Gołąb, ul. 1 Maja 82A/7, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 9131560891, Hotel Victoria, cena: 20 988,00 zł
  3. M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-202 Częstochowa, NIP 5771946077, LUBHotel, cena: 15 744,00 zł
  4. UpHOTEL Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112770574, Hotel Victoria, cena: 19 800,00 zł

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-202 Częstochowa, LUBHotel

Wróć do początku strony