Zapytanie ofertowe nr 1/2024/FIRR/PFRON/PLAC - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
grafika: pixaby

Zapytanie ofertowe nr 1/2024/FIRR/PFRON/PLAC na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz monitorów w ramach Projektu „Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2024 – 2027” (dalej Projekt), konkurs 1/2023 „Możemy więcej”, kierunek pomocy 2” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością (dalej PFRON).

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres: marcin.piwowonski@firr.org.pl.

Oferta powinna być przesłana jako załącznik (zgodnie z Formularzem Oferty) w formie skanu podpisanego dokumentu. Formularz Oferty może być też przesłany w formie elektronicznej opatrzonej (podpisanej) bezpiecznym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia.

Termin składania ofert: 14.05.2024 r.

Załączniki:

Wróć do początku strony