Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Uczelnie coraz bardziej dostępne” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

młoda kobieta, w krótkich blond kręconych włosach i okularach w czarnych oprawkach studiuje w uczelnianej bibliotece

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza przedstawicieli uczelni na spotkanie informacyjne poświęcone założeniom naboru konkurencyjnego „Uczelnie coraz bardziej dostępne”, realizowanego w ramach Działania 03.01: Dostępność szkolnictwa wyższego, Priorytet 3: Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Spotkanie zaplanowano na 8 maja 2024 r. w formule hybrydowej.

Czego dotyczyć będzie spotkanie?

Spotkanie będzie poświęcone możliwościom aplikowania, w szczególności:

  • założeniom merytorycznym naboru,
  • kryteriom wyboru projektów,
  • wymaganiom merytorycznym,
  • procesowi składania wniosków,
  • standardom dotyczącym kosztów w projekcie,
  • zasadom finansowania działań.

Udział w spotkaniu i zgłoszenia

Udział w spotkaniu można wziąć:

  • osobiście w Hotelu Marriott w Warszawie (Al. Jerozolimskie 65/79),
  • online, za pośrednictwem Platformy MS Teams.

Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie formularza w nieprzekraczalnym terminie do 26.04.2024 r.

O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczba osób zgłoszonych w ramach jednostki.

Pierwszeństwo będą miały też uczelnie uprawnione do aplikowania w naborze.

Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają po zakończeniu rejestracji informację zwrotną dot. zakwalifikowania/niezakwalifikowania do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Uczelnie coraz bardziej dostępne” – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Polskie uczelnie coraz bardziej dostępne! 400 mln zł z Funduszy Europejskich na studia bez barier – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wróć do początku strony