Model Dostępnej Szkoły (MDS) - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

infografika, promująca Model Dostępnej Szkoły. Rysunek dzieci, malujących, rysujących, grających w piłkę

Po wytężonych pracach w projekcie Dostępna Szkoły mamy przyjemność zaprezentować owoc naszych wysiłków, czyli Model Dostępnej Szkoły (MDS).

Dostępna szkoła – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (firr.org.pl)

Czym jest Model Dostępnej Szkoły?

Model Dostępnej Szkoły stanowi wzorzec zapewnienia dostępności placówek edukacyjnych dla osób ze szczególnymi i różnorodnymi potrzebami. Opiera się na zasadach projektowania uniwersalnego.

Współtworzony przez nas MDS powstał, by pomóc tym, którzy nie tylko chcą szkoły dostępnej dla wszystkich, ale też podejmują działania, by tę wizję wcielić w życie.

Na Model składają się standardy:

 • dostępności architektonicznej,
 • dostępności informacyjno-komunikacyjnej,
 • procesu dydaktycznego,
 • działań opiekuńczo-wychowawczych realizowanych przez szkołę,
 • kwestii związanych z zarządzaniem.

Wdrożenie Modelu gwarantuje, że szkoła będzie miejscem przyjaznym dla dzieci, rodziców, nauczycieli i innych członków społeczności lokalnej – niezależnie od ich potrzeb.

Dlaczego warto wdrożyć Model Dostępnej Szkoły?

Korzyści z wdrożenia Modelu Dostępnej Szkoły jest wiele.

Należy do nich:

 • wzrost dostępności placówki edukacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • wzrost empatii i świadomości kadry pedagogicznej na temat wyzwań, z jakimi na co dzień mierzą się osoby ze szczególnymi potrzebami;
 • promocja edukacji włączającej wśród pracowników szkół, uczniów, rodziców i społeczności lokalnej;
 • dostarczenie kadrze szkoły rzetelnej wiedzy o dostępności w obszarze architektonicznym, technicznym (infrastruktura, sprzęt, wyposażenie itp., komunikacyjnym oraz organizacyjnym.

Od czego zacząć pracę z Modelem Dostępnej Szkoły?

 1. Zapoznaj się z treścią Modelu Dostępnej Szkoły (MDS).
 2. Przeprowadź Audyt Dostępności.
 3. Opracuj Indywidualny Plan Poprawy Dostępności (IPPD).
 4. Prowadź działania zwiększające dostępność.

  Kto stoi za Modelem Dostępnej Szkoły?

  Model Dostępnej Szkoły został wypracowany dzięki zaangażowaniu dwóch zespołów, które równolegle realizowały projekty o nazwie „Dostępna Szkoła”.

  Pierwszy z nich tworzyła Fundacja Fundusz Współpracy i Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

  Drugi to partnerstwo Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenia Młodych Lubuszan i Politechniki Gdańskiej.

  Organizacje te współpracowały w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.

  Materiały:

  Więcej o Modelu Dostępnej Szkoły

  Model Dostępnej Szkoły (MDS) w wersji elektronicznej

  Model Dostępnej Szkoly.pdf

  Wróć do początku strony