Informacja o wyniku postępowania nr 7/2021/POWER/2.16/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 7/2021/POWER/2.16/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-27128-81304, w związku z realizacją projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer naboru: POWR.02.16.00-00-0089/19).

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o wyniku postępowania nr 7/2021/POWER/2.16/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

  • https://firr.org.pl/
  • https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Złożone oferty:

1. Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko – Turystyczne Sp. z o.o., ul. Nowohucka 33, 30-728 Kraków, NIP 6792659573, Hotel Krakus, cena: 1.889,00 zł

2. UpHOTEL Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112770574, Pensjonat M.F., cena: 4.470,00 zł

3. SUN & MORE Sp. Z o.o., ul. Madalińskiego 8 lok. 215, 70-101 Szczecin, NIP 8513151613, Hotel Młyn, cena: 9.296,00 zł

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów Zamawiający nie wyłonił żadnego Wykonawcy.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie rozdział IV Zapytania ofertowego Warunki pkt 7 Dodatkowe warunki udziału ppkt 8) b. tj. jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Wróć do początku strony