Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 1/2020/SBB/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
grafika: pixaby

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (Zamawiający) informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr 1/2020/SBB/FIRR na usługi wynajmu sal szkoleniowych z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Samorząd bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zostaje unieważnione.

Wróć do początku strony