Harmonogram wsparcia w projekcie: Rodzicu, nie jesteś sam! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Noworodek leżący na dłoniach ojca i matki, zdjęcie czarno-białe

Od dnia 1 lutego 2018 r. do 30 listopada 2018 r. rodzice dzieci do 3. roku życia w ramach projektu „Rodzicu, nie jesteś sam!” będą mogli uzyskać wsparcie specjalistów: psychologa, doradcy zawodowego, dietetyka, pielęgniarki dietetycznej, asystenta rodziny, pracownika socjalnego. Oferta skierowana jest do wszystkich kobiet w ciąży, rodzin z małym dzieckiem, w których występują problemy ekonomiczne, zawodowe, emocjonalne i inne, mające wpływ na funkcjonowanie rodziny, niezależnie od jej statusu materialnego i zgłaszanych przez rodzinę trudności.

Szczegółowych informacji nt. wsparcia można uzyskać:

  • w Punkcie Konsultacyjnym, Kraków ul. Wybickiego 3, czynnym w: poniedziałki, środy, piątki od 09.00 do 14.00 oraz wtorki i czwartki od 11.00 do 16.00
  • przy pomocy infolinii czynnej od poniedziałku do piątku od 9.00 do 14.00, tel. 12 350 63 67
  • w poniżej wymienionych szpitalach, na oddziałach ginekologiczno – położniczych u konsultantów wsparcia podczas dyżurów
SzpitalGodziny dyżurów
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego os. Na Skarpie 66, 31-913 Krakówwtorek 13.00 – 17.00, czwartek 11.00 – 17.00
Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza ul. Prądnicka 35-37, 30-202 Krakówponiedziałek 10.00 – 13.00, środa 10.00 – 13.00, piątek 10.00 – 14.00
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Krakówponiedziałek 14.00 – 18.00, środa 14.00 – 17.00, piątek 15.00 – 18.00
Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. M. Kopernika 36, 31-501 Krakówwtorek 10.00 – 12.00, środa 10.00 – 14.00, piątek 10.00 – 13:00
Centrum Medyczne UJASTEK Sp. z o.o ul. Ujastek 3, 31-752 Krakówponiedziałek 14.00 – 18.00, środa 15.00 – 18.00, piątek 14.00 – 17.00

Specjaliści (psycholog, doradca zawodowy, dietetyk, pielęgniarka pediatryczna, asystent rodziny, pracownik socjalny) udzielają wsparcia na bieżąco w terminach ustalonych w trybie indywidualnym w uczestnikami wsparcia. Kontakt ze specjalistami można uzyskać za pośrednictwem Punktu Konsultacyjnego.

Projekt „Rodzicu nie jesteś sam!” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Wróć do początku strony