Fundacja poszukuje nowego pracownika do biura w Krakowie - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Grafika - poszkujemy asystenta ds. księgowości

NASZA MISJA: Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

 

Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą. Dołącz do nas!!!

Więcej informacji na temat działań Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego znaleźć można na stronie www.firr.org.pl.

 

NASZE DZIAŁANIA:
• Zmieniamy prawo.
• Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
• Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
• Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
• Upowszechniamy wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami.
• Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
• Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

 

Tytuł oferty: Asystent ds. księgowości
========================================================
Liczba wakatów: 1
========================================================
Miejsce pracy (region): Małopolskie
========================================================
Miejscowość: Kraków

========================================================

 

Prosimy o przesłanie swoich ofert najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018 r. na adres email: rekrutacja@firr.org.pl lub składanie ich osobiście (z dopiskiem: „Aplikacja: Asystent ds. księgowości – Kraków”) w siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, ul. Wybickiego 3a, 31-291 Kraków

 

UWAGA!!! Przesyłane zgłoszenia aplikacyjne muszą zawierać formułę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Wybickiego 3a zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.”
Informacje o przetwarzaniu danych

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą
w Krakowie, ul. Wybickiego 3a, e-mail: biuro@firr.org.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@firr.org.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy
4. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.
5. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
6. Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych.
8. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Miejsce pracy: Kraków.

 

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu (umowa o pracę).

 

Jeśli wysyłasz swoje zgłoszenia masowo, gdzie się tylko da i na obojętne stanowisko – nie trudź się, oszczędź swój i nasz czas, NIE PRZYSYŁAJ SWOJEJ OFERTY.

==============================================

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Asystenta ds. księgowości będzie należało m.in.:

 

• księgowanie faktur zakupowych,
• wprowadzanie przelewów w systemie bankowym,
• księgowanie wyciągów bankowych oraz raportów kasowych,
• uzgadnianie sald kont bankowych,
• uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami i pracownikami,
• rozliczanie delegacji,
• prowadzanie danych kadrowych do systemu,
• archiwizacja dokumentów (finansowych, kadrowych, płacowych).

Wymagania:
• wykształcenie – min. średnie, ekonomiczne,
• znajomość ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ZUS i prawa pracy na poziomie podstawowym,
• biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook),
• mile widziana znajomość obsługi systemu Comarch Optima,
• komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność i doskonała organizacja pracy,
• doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania selekcyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

 

Pytania selekcyjne:

1. Pracownik sekretariatu dostarczył do Pani/Pana (pracownika działu księgowości) stos dokumentów księgowych (faktury/rachunki). Proszę opisać w punktach, co Pani/Pan z nimi zrobi od momentu odebrania dokumentów od pracownika sekretariatu aż do momentu zaksięgowanie ich w programie księgowym. Na co Pani/Pan szczególnie zwróci uwagę?

2. Pracownik pobrał od Pani/Pana (dn. 03.02.2017 r.) z kasy zaliczkę w kwocie 100,00 zł na zakup pieczątki. Pieczątka kosztowała 123,00 zł i na taką też kwotę pracownik przyniósł do Pani/Pana fakturę do rozliczenia, wystawioną dn. 05.02.2017 r. Brakującą kwotę 23 zł pracownik pokrył z prywatnych środków. Proszę opisać (w punktach) proces zaewidencjonowania zaliczki oraz rozliczenia kosztu w raporcie kasowym. Jakie dokumenty Pani/Pan wypełni?

3. Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku? Proszę o podanie konkretnej kwoty brutto lub „widełek”.

Wróć do początku strony