Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przystąpiła do Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

logo polskiego forum osób z niepełnosprawnościami

Z przyjemnością informujemy, że nasza Fundacja przystąpiła do Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami działa od maja 2003 r. Jest organizacją non-profit o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP), zrzeszającą stowarzyszenia i związki stowarzyszeń osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2004 roku PFON należy do Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum – EDF).

Wróć do początku strony