Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Piktogramy, symbolizujące osoby ze szczególnymi potrzebami: niepełnosprawność ruchową, wzroku, słuchu, kobietę w ciąży oraz osobę w starszym wieku

5 maj to bardzo ważny dzień w kalendarzu świąt, przypominających o sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Dzisiaj obchodzimy bowiem Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Kiedy zaczęto obchodzić Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych?

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony we Francji na początku lat 90. XX wieku. Początkowo był on dniem godności osób niepełnosprawnych.

Celem ustanowionego święta jest od jego początków sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędach oraz w życiu codziennym. Jest dniem manifestowania tolerancji i równouprawnienia.

Sytuacja osób z niepełnosprawnościami w Polsce

Na świecie żyje ponad 650 milionów osób z niepełnosprawnościami psychicznymi, fizycznymi lub sensorycznymi, co stanowi około 10% całej populacji.

Szacuje się, że w Polsce żyje około 4,7 miliona osób niepełnosprawnych. Osoby te najczęściej cierpią na schorzenia:

  • układu krążenia,
  • narządów ruchu,
  • neurologiczne.

Inne, często występujące niepełnosprawności, to uszkodzenia narządu wzroku i słuchu, choroby psychiczne oraz niepełnosprawność intelektualna.

Warto również zdać sobie sprawę, że tylko co czwarta osoba niepełnosprawna jest aktywna zawodowo. Stopa bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnościami jest wyższa niż w całej populacji: wynosi niemal 18%.

Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami odpowiedzią na dyskryminację OzN

W Polsce osoby z niepełnosprawnościami nadal spotykają się z dyskryminacją na wielu różnych płaszczyznach. Nie są one traktowane na równo z osobami pełnosprawnymi na rynku pracy. Często nie mają również dostępu do powszechnych usług publicznych, ochrony zdrowia czy popularnych rozrywek.

Winne tej sytuacji są nie tylko bariery architektoniczne, takie jak brak podjazdów czy wind. Winne są również bariery komunikacyjne, informacyjne, czy brak świadomości. Ów brak świadomości i wiedzy o różnych rodzajach niepełnosprawności, sprawia, że OzN nie są proponowane alternatywne rozwiązania, umożliwiacie skorzystanie przez nie z powszechnie dostępnych usług.

Odpowiedzią na dyskryminację osób z niepełnosprawnościami jest projekt opracowania ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami.

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych 13 grudnia 2006 roku, rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007 r., natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012 r.

Do tej pory jednak jej zapisy nie zostały implementowane w polskim prawie.

Tymczasem Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych zapobiega w bardzo wyraźny sposób dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Jej celem jest bowiem ochrona oraz zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami.

Dlatego jej wdrożenie jest tak istotne w kontekście zapobiegania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Wróć do początku strony