Zapraszamy do projektu „Dostępny przedsiębiorca – szkolenia i doradztwo” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Zdjęcie dwóch chłopców w wieku szkolnym, siedzących przy biurku. Po lewej stronie globus, po prawej rząd książek, ułożonych pionowo i poziomo

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego!

Od października 2020 do końca września 2022 roku UTILITIA, Eurokreator i Fundacja Centrum Europy Lokalnej realizuje projekt pt. „Dostępny przedsiębiorca – szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego”.

Co oferuje projekt?

Projekt oferuje wsparcie w postaci szkoleń i indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorstw i ich pracowników w zakresie planowania strategii rozwoju, wdrażania i komercjalizacji produktów i usług  z uwzględnieniem rozwiązań wykorzystujących projektowanie uniwersalne oraz technologie kompensacyjne i asystujące.  

Prowadzone w ramach projektu szkolenia i warsztaty obejmują między innymi:

  • technologie asystujące/kompensacyjne,
  • zasady projektowania uniwersalnego,
  • komercjalizację rozwiązań z zakresu technologii asystujących/kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania,
  • działania doradcze zgodne z indywidualnymi potrzebami uczestników

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, zajmujący się produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

Do udziału w projekcie Dostępny przedsiębiorca zapraszamy również przedsiębiorców, działających w obszarze projektowania i świadczenia usług, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

Beneficjentami projektu mogą zostać między innymi: producenci sprzętu komputerowego, terminali płatniczych, i czytników książek elektronicznych. Zapraszamy dostawców usług łączności elektronicznej, cyfrowych, towarzyszących transportowi pasażerskiemu czy bankowości detalicznej.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Zyskując wiedzę z zakresu dostępności, technologii kompensacyjnych, czy projektowania uniwersalnego Państwa przedsiębiorstwo przyczyni się do zwiększenia obecności na rynku produktów oraz usług dostosowanych do odbiorców o zróżnicowanych potrzebach.

Udział w szkoleniu z dostępności przyczyni się również do zwiększenia liczby odbiorców Państwa produktów i ułatwi dostęp do środków publicznych.

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

e-mail: power@utilitia.pl
tel. 12 350 66 04

Wróć do początku strony