Dostępna Szkoła, zanim wystartują wakacje - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

rożowa piłka z namalowanym uśmiechem na powierzchni wody jeziora. po lewej stronie logo dostępnej szkoły
zdjęcie: pixabay

Już za parę dni uczniowie skończą kolejny rok nauki. Zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli to był rok pełen wyzwań – dużo trudniejszych niż przyswajanie wiedzy. To czas nauki zdalnej, izolacji, ograniczonego kontaktu z rówieśnikami, nierzadko czas trudności emocjonalnych a także problemów technicznych, związanych z dostępem do sprzętu, technologii i sieci.

Jednocześnie czerwiec to dla wielu placówek i organów prowadzących szkoły czas intensywnego oczekiwania na wyniki oceny formalnej i merytorycznej II naboru wniosków wstępnych do naszego Projektu. Listy z pozytywnie ocenionymi wnioskami będą ogłoszone na koniec miesiąca. Teraz zespół ekspertów oceniających wnioski pracuje nad dokładną i skrupulatną analizą każdego zgłoszenia.

Nie mniej intensywna praca toczy się wśród uczestników pierwszego naboru Dostępnej Szkoły. Jednostki, które otrzymały raporty po audytach dostępności, przygotowują się do składania wniosków właściwych. Po kolejnej turze weryfikacji formalnej i merytorycznej rozpocznie się proces sporządzania umowy i jej podpisania. Dla wielu szkół w całej Polsce nadchodzące wakacje będą zatem początkiem długofalowej zmiany w zakresie dostępności.

Informowaliśmy już, że stworzona została specjalna strona Projektu Dostępna Szkoła. Z założenia nie jest to wyłącznie witryna skierowana do uczestników konkursu, ale także miejsce, w którym można zapoznać się z interaktywną wersją Modelu Dostępnej Szkoły. To przystępna forma, prezentująca zagadnienia wszystkich obszarów, jakie określa Model Dostępnej Szkoły. Standardy w obrębach architektonicznym, technicznym, organizacyjnym oraz edukacyjno-społecznym podzielone są na trzy poziomy – podstawowy, średni oraz zaawansowany. Interaktywny Model Dostępnej Szkoły dostępny jest pod adresem: www.model.dostepnaszkola.info

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest jako pilotaż działania „Szkoła bez barier – program Dostępność Plus”. Powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Projekt wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie realizowane jest w partnerstwie poprzez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.  

Wróć do początku strony