Doradca zawodowy poszukiwany! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na niebieskim tle są ułożone puzzle, które pasują do siebie. Dwie dłonie trzymają dwa które układają się w napis training on the job. Zdjęcie ilustruje ogłoszenie o poszukiwaniu osób na stanowisko doradcy zawodowego w warszawskim biurze naszej fundacji.

Warszawskie biuro naszej Fundacji poszukuje do pracy doradcy zawodowego. Na zgłoszenia czekamy do 28 czerwca 2019.

Jesteśmy bardzo otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało m.in.:

 • wspieranie uczestników w wejściu na rynek pracy i w poszukiwaniu zatrudnienia;
 • opracowywanie Indywidualnego Planu Działania;
 • wsparcie i motywowanie Uczestników/-czek w realizacji Indywidualnych Planów Działania;
 • przygotowywanie i motywowanie Uczestników/-czek do realizacji staży;
 • pozyskiwanie ofert pracy i utrzymywanie kontaktu z pracodawcami;
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami projektowymi;
 • współpraca z pozostałym personelem projektu.

Od kandydatek/kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, mile widziane są studia lub studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego;
 • doświadczenia na stanowisku doradcy zawodowego
 • doświadczenia w pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami;
 • znajomości rynku pracy i zagadnień związanych z pracą osób z niepełnosprawnościami;
 • znajomości zagadnień dot. problematyki osób z niepełnosprawnościami;
 • wysokiej kultury osobistej, odpowiedzialności, empatii.

Prosimy o przesłanie swoich ofert (CV i list motywacyjny) do 28 czerwca 2019 na adres email: joanna.bryk@firr.org.pl lub osobiście do siedziby Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Oddział Warszawa, Plac Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa.

Prosimy o podanie w ofercie oczekiwanej stawki wynagrodzenia netto na tym stanowisku.  

Na potrzeby rekrutacji prosimy o dodanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Wybickiego 3a zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.”

Informacje o przetwarzaniu danych:

 • administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Wybickiego 3a, e-mail: biuro@firr.org.pl;
 • w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@firr.org.pl;
 • dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy;
 • dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji;
 • kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej;
 • kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
 • kandydat ma także prawo do przenoszenia danych;
 • kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wróć do początku strony