Debata przed V Kongresem, czyli Małopolski Konwent za nami. - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grupa ludzi, kobiety i mężczyźni siedzą w sali i słuchają. W tle stoi kobieta w różowej marynarce i opowiada. Po jej prawej stronie znajdują sie roll upy reklamowe naszej fundacji oraz urzędu miasta Krakowa, współorganizatora Małopolskiego konwentu osób z niepełnosprawnościami.
Monika Bartkowicz, FIRR

Ponad 30 osób, reprezentujących różne krakowskie środowiska działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami uczestniczyło w Małopolskim Konwencie Regionalnym.

Konwenty regionalne, które w tym roku odbywają się w dziesięciu miastach w Polsce, poprzedzają największe od lat wydarzenie dotyczące środowiska osób z niepełnosprawnościami – Kongres Osób z Niepełnosprawnościami.

W tym roku Kongres odbędzie się 10 października 2019 roku w Warszawie, będzie to już jego piąta edycja. Tematem przewodnim będzie hasło – Aktywni Obywatele i Aktywne Obywatelki, a więc tematyka dyskusji dotyczyć będzie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami. Pełny program Kongresu znajduje się tutaj.

Konwenty regionalne poprzedzające Kongres są ważną inicjatywą, która pozwala przedyskutować wiele różnych spraw i lokalnych problemów. Podczas tych wydarzeń zbierane są postulaty i tematy, które następnie zostaną przedstawione podczas samego Kongresu.

Dostępność i współpraca

Małopolski Konwent Regionalny dotyczył udziału osób z niepełnosprawnościami w tworzeniu prawa oraz szeroko rozumianej współpracy między środowiskami osób z niepełnosprawnościami a samorządem, urzędami czy innymi instytucjami. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie mają możliwości i podstawy prawne uczestnictwa w życiu społecznym oraz poznali obszary działań i planów aktywności Powiatowej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja dotycząca przyjętej właśnie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zebrani jednogłośnie podnosili kwestie braku informacji na temat wymogów ustawy, zasad jej działania i obowiązkach, jakie z niej wynikają. Ważne były też wypowiedzi pokazujące przestrzenie współpracy między wydziałami UMK a organizacjami pozarządowymi. – Urząd bez organizacji pozarządowych nie dałby sobie rady – podsumował współpracę Bogdan Dąsal, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Obok problemów i pytań dotyczących samych przepisów i stanowienia prawa, pojawiały się tematy dotyczące codziennego funkcjonowania – jak miejsca parkingowe, dostęp do informacji.

Aktywność i optymizm – jako motyw działania

Tworzenie prawa, przepisów, ułatwiających samodzielne życie osobom z niepełnosprawnościami – to niewątpliwie bardzo ważny obszar. Potrzebne jest też działanie na poziomie wspierania autonomii osób z niepełnosprawnościami. Jak wiele można dzięki takim aktywnościom zmienić, można było usłyszeć podczas prezentacji opowiadającej o osobach z zespołem Downa, które pracują, rozwijają swoje pasje i są aktywne sportowo.

Kongresowe postulaty

Tradycyjnie już, podczas trwania Małopolskiego Konwentu Regionalnego, zgłaszane były postulaty do przedyskutowania na forum Kongresu. W tym roku najważniejszym jest z pewnością postulat przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej nowej ustawy. Chodzi o dotarcie z informacją do jak największej liczby środowisk osób z niepełnosprawnościami.

Drugim postulatem, wynikającym z pierwszego, jest finansowe wspieranie organizacji pozarządowych w zapewnianiu dostępności miejscom, w których realizowane są poszczególne projekty.

Pojawiły się również postulaty odnośnie wsparcia osób z niepełnosprawnościami, aby było ono dostosowane do potrzeb a nie wieku osób. Wszystkie postulaty zostaną przekazane organizatorom V Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.

Goście Małopolskiego Konwentu

W tym roku podczas w Małopolskim Konwencie Regionalnym uczestniczyli przedstawiciele Małopolskiego PFRON-u, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Krakowa, ośrodków edukacyjnych (szkół, BON-ów), organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami (fundacje i stowarzyszenia), osoby prywatne.

O różnych aspektach aktywności osób z niepełnosprawnościami oraz o programach i działaniach na rzecz samodzielności opowiadali:

  • Elżbieta Kois-Żurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Urząd Miasta Krakowa;
  • Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych;
  • Małgorzata Turek – reprezentująca Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Ze Schorzeniami Neurologicznymi „Chmurka”;
  • Adam Stromidło – Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Prezes Oddziału Małopolskiego PZG;
  • Aleksandra Włodarczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Dialogu; Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Prezes Fundacji Pełnej Życia;
  • Grażyna Banach-Kociołek – Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza”;
  • Aleksander Waszkielewicz – Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami;
  • Joanna Piwowońska – Dyrektor ds. projektów strategicznych, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego;
  • Magdalena Lubaś – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Wydarzenie było współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

logotyp miasta Krakowa - niebieskie cegiełki oraz niebieski napis Kraków

Współorganizatorem Konwentu była też Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Logotyp Fundacji Fronia - Fundacji na rzecz osób z niepełnosprawnościami, współorganizatora Małopolskiego Konwentu. Różowymi literami napisana nazwa na białym tle.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: czasopismo Tyfloświat, portal niepelnosprawni.plmagazyn Integracja, Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych oraz portal Nasze sprawy.

logotym czasopisma tyfloświat, patrona medialnego Małopolskiego Konwentu
logotyp magazynu Integracja, patrona medialnego Małopolskiego Konwentu osób z niepełnosprawnościami
logotyp krakowskiego semestralnika studentów niepełnosprawnych. Granatowe litery na białym tle
logotyp magazynu informacyjnego nasze sprawy, patrona medialnego małopolskiego konwentu
Wróć do początku strony