Czas na zmiany! Samorządy muszą wspierać osoby z niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Uczestnicy Konferencji Za Niezależnym Życiem w Krakowie

1 grudnia w Krakowie odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele licznych organizacji społecznych przekazali na ręce władz miasta Krakowa deklarację oraz założenia dla Nowego Systemu Wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie osoby z niepełnosprawnościami wciąż pozostawione są na marginesie. Wiele instytucji jest niedostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a ich prawa zbyt często nie są traktowane poważnie, z należytą uwagą i poszanowaniem godności. Choć ratyfikowana przez Polskę Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami gwarantuje im wsparcie, blisko sześć milionów osób wciąż spotyka się z trudnościami w zdobyciu wykształcenia, znalezieniu pracy, a nawet zawarciu małżeństwa. W tej sytuacji oczywista jest potrzeba zmian! Zarówno na poziomie przepisów ogólnokrajowych, jak i lokalnych.

Krakowskie spotkanie organizacji społecznych z przedstawicielem władz miasta Krakowa odbyło się 1 grudnia 2017 r. na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Stanowiło ono kontynuację działań, które rozpoczęły się podczas Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami już w 2015 roku. Bezwzględnym postulatem środowiska osób z niepełnosprawnościami stało się więc uruchomienie systemowego wsparcia asystenckiego, bez którego niemożliwe są niezależne życie i pełny udział
w społeczeństwie.

Konferencja Za Niezależnym Życiem w Krakowie

Podczas konferencji nastąpiło uroczyste przekazanie Założeń dla Nowego Systemu Wsparcia osób z niepełnosprawnościami a także deklaracji, która własnoręcznie została podpisana przez obecnych na spotkaniu przedstawicieli organizacji. W imieniu władz miasta Krakowa dokument odebrał pan Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych.

Dzisiejsza konferencja była okazją do wypowiedzi licznych przedstawicieli organizacji społecznych. Przypomniane zostały proponowane założenia nowego systemu wsparcia m.in. dla usług społecznych na rzecz niezależnego życia, opieki wytchnieniowej, zintegrowanych usług osobistych oraz mieszkalnictwa wspomaganego.

Zmiany tego rodzaju nie są możliwe bez udziału administracji lokalnej, która musi zaplanować konkretne działania w swoich strategiach – opowiada pan Aleksander Waszkielewicz, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami – Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się przekazać założenia, wypracowane podczas tegorocznego Kongresu oraz wydarzeń towarzyszących władzom poszczególnych miast, w tym miasta Krakowa. Wierzymy, że spotkają się z należytą uwagą i zostaną przeznaczone do jak najszybszego wdrożenia.

Zarówno przedstawiciele organizacji jak i Urzędu Miasta zgodnie twierdzą, że spotkanie i gest przekazania założeń oraz deklaracji były ważne i bardzo potrzebne. Był to pierwszy krok w procesie wdrażania zmian, jakie powinny zostać dokonane przez władze administracji lokalnej oraz centralnej. Już podczas dzisiejszej konferencji otrzymaliśmy potwierdzenie, że przekazane założenia zostaną poddane szczegółowej analizie i dyskusji.

Wróć do początku strony