dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
Warszawa, 24.08.2021 r. Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 2/2021/NGO/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-25002-62288, w związku z realizacją projektu „Mocna NGO”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer…
dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
Warszawa, 10.08.2021 r Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 6/2021/SBB/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-25002-61110, w związku z realizacją projektu „Samorząd bez barier”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne…
na granatowym tle napis Good Luck
Fundacja poszukuje nowego pracownika do biura w Krakowie, na stanowisko Specjalisty ds. PR.Jeśli chcesz pracować w rodzinnej atmosferze i marzy Ci się zmienianie świata, nie czekaj, tylko aplikuj do nas – łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą!  Ważne! Oferty należy przesyłać na adres mailowy rekrutacja@firr.org.pl do 22 sierpnia 2021 r. Kim Jesteśmy? Nasza misja: Zapewnienie równych praw…
czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
Zapytanie ofertowe nr 2/2021/NGO/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem technicznym, zapewnieniem wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek, trenerów/-ek szkolenia oraz asystenta/-tki osoby z niepełnosprawnościami w dn. 09-11.09.2021 r. oraz 21-23.09.2021 r. w Katowicach w ramach projektu „Mocna NGO” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Zapytanie ofertowe nr 2/2021/NGO/FIRR…
logo Dostępnej Szkoły
Zgodnie z przewidywaniami w ostatnich dniach lipca ogłoszone zostały wyniki oceny merytorycznej wniosków właściwych w ramach I naboru do projektu. Ich lista dostępna jest na stronie internetowej Projektu www.dostepnaszkola.pl Organy prowadzące placówki edukacyjne, którym przyznano dofinansowanie projektowe, będą teraz zawierać umowy na realizację przedsięwzięć wskazanych we wnioskach. Rozpocznie się tym samym czas fizycznych prac i…
czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
Zapytanie ofertowe nr 6/2021/SBB/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem w dniach 24.08.2021 r., 25.08.2021 r., 26.08.2021 r. w Warszawie oraz zapewnienia wyżywienia dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Samorząd bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres natalia.wasielewska@firr.org.pl lub przez…