By lepiej zrozumieć potrzeby osób z niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grupa ludzi, kobiety i mężczyzna siedzą przy stole, jedna z kobiet ogląda coś co trzyma w ręku. I mówi o tym innym. Pozostałe osoby są zainteresowane i zwrócone w jej stronę

To szkolenie jest dla mnie bardzo ważne, bo mogłam jakby „na własnej skórze” poczuć to, co czują osoby niewidome. Dzięki temu będę mogła uczulać moich pracowników na potrzeby innych osób. A kontakt z naszymi klientami bardzo się poprawi – opowiadała pracownica socjalna z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, jedna z uczestniczek pierwszego szkolenia w ramach projektu: Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry.

Jestem z wydziału inwestycji ze Starostwa Powiatowego w Bochni – opowiadała inna uczestniczka szkolenia. Dla mnie ważna jest dostępność architektoniczna. Podczas ćwiczeń miałam przejechać próg o wysokości 2 cm – i niespodziewanie okazało się to dla mnie przeszkodą nie do pokonania. Kiedy budujemy chodniki, robimy krawężniki to nawet nie myślimy o tym, jaką może być on przeszkodą. Dzięki temu szkoleniu będę zwracać uwagę na dostępność, na wykonanie przejść i na spełnianie wymogów projektowania uniwersalnego.

Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Ciekawe części praktyczne, kiedy samodzielnie możemy doświadczać różnych odmian niepełnosprawności – można było usłyszeć z ust innych uczestników.

Pierwsze szkolenie z projektu – Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry odbyło się w Krakowie – 19 i 20 lutego 2020 roku.

Prowadzimy już rekrutację na kolejne terminy:

  • 26 – 27.02.2020 r.,
  • 10 – 11.03.2020 r.,
  • 16 – 17.03.2020 r. – szkolenie zostało odwołane ze względu na bieżącą sytuację w kraju.

W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy/e jednostek administracji publicznej, którzy w codziennej pracy zajmują się organizacją wsparcia oraz samym wsparciem dla klientów z niepełnosprawnościami, maksymalnie 5 osób z jednej instytucji. Uczestnicy powinni być z jednostek:

  •  w których dokonano przeglądu zadań w ramach projektu „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami”,
  • dla których po monitoringu wpisano rekomendacje prowadzenia szkoleń.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmują:

Joanna Laszczak:

e-mail: joanna.laszczak@firr.org.pl,

tel.: 663 120 514;

Justyna Polak:

e-mail: justyna.polak@firr.org.pl,

tel.: 663 660 042.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń znajdują się na naszej stronie.

Szkolenia organizowane są na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu „DOSTĘPNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA – SZKOLENIA DLA KADRY”, realizowanego w partnerstwie przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, Polski Związek Głuchych oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Projekt dofinansowany z środków UE, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Logotypy Funduszy Europejskich, programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej
Wróć do początku strony