Bezpłatne szkolenia dla pracowników administracji publicznej – w ramach projektu – „Bliżej dostępności”. - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

logotypy Unii Europejskiej, flaga Rzeczpospolitej oraz logotyp Europejskich Funduszy Społecznych

Od stycznia 2019 roku Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Spółdzielnia Socjalna FADO i Fundacja TUS realizują projekt „Bliżej dostępności”.
Projekt obejmuje dwudniowe szkolenia, dotyczące dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.
Adresujemy je do pracowników planowania przestrzennego, administracji architektoniczno-budowalnej, nadzoru budowlanego, służb konserwatorskich z jednostek administracji publicznej.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych.
Po bliższe informacje zapraszamy na stronę projektu: http://www.blizejdostepnosci.pl

Na wszystkie pytania, dotyczące szkoleń, odpowie Artur Then: Artur.then@firr.org.pl, tel: 663 120 419Wróć do początku strony