Asystent ds. realizacji projektów/pracownik administracyjny poszukiwany! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dłonie kobiety na klawiaturze komputera, palce jakby się poruszały.
Bartek Zakrzewski z Pixaby

Krakowskie biuro naszej Fundacji poszukuje pracownika na stanowisko asystenta ds. realizacji projektów/pracownika administracyjnego. Zapraszamy do składania aplikacji do 1 marca 2020 r.!

SZCZEGÓŁY OFERTY:

Tytuł oferty: asystent ds. realizacji projektów/pracownik administracyjny,

Liczba wakatów: 1,

Miejsce pracy: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków,

Wymiar czasu pracy: pełny etat (umowa o pracę).

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta ds. realizacji projektów/pracownika administracyjnego będzie należało m.in.:

 • wsparcie koordynatora projektów w ich realizacji od strony merytorycznej i finansowej, zgodnie z harmonogramem i budżetem;
 • nadzór nad zgodnością projektu z wnioskiem o dofinansowanie oraz zasadami realizacji projektów, zgodnie z wytycznymi programowymi;
 • przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej;
 • sporządzanie umów z osobami zatrudnianymi do realizacji projektu oraz usługodawcami;
 • planowanie, bieżąca i okresowa sprawozdawczość;
 • monitoring finansowy i merytoryczny  projektu;
 • wsparcie w przygotowywaniu części merytorycznych wniosków o płatność i sprawozdań projektowych;
 • kontakty z partnerami projektowymi, urzędami, itp.

Wymagania:

 • biegła obsługa komputera (MS Office – Excel, Word, Outlook);
 • wysoka kultura osobista;
 • skrupulatność, rzetelność, dokładność;
 • sumienność w realizacji prac;
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analitycznego myślenia i umiejętność posługiwania się różnego typu wytycznymi programowymi;
 • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie w pracy w projektach będzie dodatkowym atutem.

Wraz z aplikacją prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania rekrutacyjne, znajdujące się poniżej. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane (!)

Pytania rekrutacyjne:

1. Czy potrafi Pan/Pani zaplanować swoje działania i zrealizować z sukcesem ten plan? Proszę podać przykład z codziennego (lub zawodowego) życia.

2. Czy jest Pan/Pani osobą dobrze zorganizowaną, dokładną, lubi Pan/Pani pracę z dokumentami, potrafi Pan/Pani utrzymać w nich porządek? Proszę opisać krótko, w czym to się przejawia w codziennym życiu.

3. Czy potrafi Pan/Pani zaplanować np. szkolenie od A do Z, czyli od przygotowania jego kosztorysu, poprzez zatrudnienie trenerów, aż do wręczenia zaświadczeń potwierdzających udział, podziękowania uczestnikom i rozliczenia finansowego zajęć? Jak wg Pana/Pani wygląda taki proces?

4. Czy potrafi Pan/Pani bardzo dobrze obsługiwać programy biurowe (Word, Excel, Outlook)? Każdy twierdzi, że umie 🙂 Ale czy potrafi Pan/Pani organizować dzięki nim swoją pracę? Jak to Pan/Pani robi?

5. Czy ma Pan/Pani jakieś doświadczenia związane z pracą w projektach, finansowanych z różnych źródeł? Jeśli tak, to jakie to doświadczenie i w jakich projektach Pan/Pani pracował/-a (proszę o opisanie w kilku punktach)?

6. Czy ma Pan/Pani jakieś doświadczenia w kontaktach lub pracy z osobami z niepełnosprawnościami? Jeśli tak, to jakie?

7. Ile chce Pan/Pani zarabiać na stanowisku „asystent ds. projektów”? Prosimy o podanie konkretnej kwoty lub „widełek”.

Rekrutacja na stanowisko asystenta ds. projektów/pracownika administracyjnego będzie przebiegać dwuetapowo:

ETAP I: złożenie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i jej analiza przez naszą Fundację;

ETAP II: Fundacja skontaktuje się z wybranymi osobami i zaprosi je na rozmowę kwalifikacyjną oraz wykonanie praktycznych zadań (rodzajowo podobnych do tych, jakie będą wykonywane na stanowisku asystenta ds. projektów – praca z MS Word, MS Excel, wyciąganie wniosków z zadanego tekstu, przygotowanie krótkiego pisma) – całość zajmie ok 1,5 godziny.

Na podstawie wyników obu etapów Fundacja zaproponuje wybranej osobie podpisanie umowy o pracę.

Prosimy o przesłanie swoich ofert (z dopiskiem: „Asystent ds. realizacji projektów/pracownik administracyjny”) najpóźniej do dnia 1 marca 2020 r. na adres mailowy: rekrutacja@firr.org.pl

Aplikacje można też składać osobiście w siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, przy ul. Wybickiego 3A.

Zapraszamy!

Wróć do początku strony