Apel do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na zdjęciu widoczny jest logotyp kongresu osób z niepełnosprawnościami

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o utworzeniu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym środowiska osób zajmujących się prawami osób z niepełnosprawnościami, które uczestniczyły w IV Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, wystosowały apel do Pani Minister – Elżbiety Rafalskiej. Apel ten podpisał też Prezes naszej Fundacji.

Intencją apelu jest to, aby dążyć do podziału środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w taki sposób, aby zapewnić znaczną część środków na usługi asystentów osobistych, mieszkania wspomagane oraz przerwę wytchnieniową. Zdaniem sygnatariuszy pieniądze powinny być przekazane zwłaszcza do małych miejscowości, gdzie nadal system opieki wymaga zmian.

Takie działanie pozwoli osobom z niepełnosprawnościami zyskiwać samodzielność oraz niezależność.

Wróć do początku strony