Aktualności - Strona 96 z 147 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

logo Dostępnej Szkoły

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności na zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Dostępna szkoła”, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (nr konkursu: POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18) w ramach IV Osi Priorytetowej …

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT

Zapraszamy do składania ofert na ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi wynajmu sal szkoleniowych z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Samorząd bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nr zamówienia: 1/2020/SBB/FIRR

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami usługa wynajęcia sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem …

biała tablica informacyjna z napisem Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Za krakowską ekipą FIRR kilka bardzo długich i trudnych tygodni związanych z przeprowadzkowym zamieszaniem. Ale nie ma tego złego – przenosząc meble oraz dziesiątki ciężkich pudeł z fundacyjnym dobytkiem, znacząco poprawiliśmy kondycję oraz pięknie wyrzeźbiliśmy mięśnie, bo naprawdę było co dźwigać!

Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda nasze nowe krakowskie biuro przy ulicy Racławickiej 58 …

na białej kartce leżą równo ułożone pędzle do malowania. na każdy z nich nabrana jest kolorowa farba.

Nie ukrywamy, że mamy ostatnio w Fundacji mnóstwo pracy, toteż na hasło „długi weekend” oddychamy z ulgą, bo dzięki tej chwili wytchnienia, wrócimy do naszych biur z nową porcją energii do ciężkiej i – przede wszystkim – owocnej pracy!

Jak będziemy działać w najbliższych dniach?

Tak, jak wspomnieliśmy wcześniej – przed nami długi weekend, ponieważ odbieramy dzień …

na drewnianym stole leży zapalona żarówka

Za nami pierwsze spotkania grupowe z Innowatorami, których pomysły zostały wyłonione do realizacji w ramach projektu „Inkubator Dostępności”. Tym samym oficjalnie rozpoczęliśmy kolejny etap w projekcie – Montażownię Innowacji.

Tematem rozmów podczas spotkania było przede wszystkim zaznajomienie się z dalszymi, wspólnymi krokami w Projekcie, w tym tworzeniu Specyfikacji Innowacji.

To również okazja do bliższego zapoznania się z …

na drewnianym stole leży zapalona żarówka

Aż 111 pomysłów! Z czego 63 przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej i strategicznej.

Rada Innowacji Społecznych, złożona z niezależnych ekspertów dokonała oceny merytorycznej i strategicznej wniosków i utworzyła listę rankingową oraz rezerwową projektów rekomendowanych do realizacji w ramach Inkubatora Dostępności.

W wyniku łącznej oceny, przeprowadzonej zgodnie z „Procedurami realizacji projektu grantowego …

Wróć do początku strony