Przewodniczka – doradczyni dla rodzin z nowonarodzonym dzieckiem poszukiwana! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Napis Good Luck! Good w kolorze fioletowym, Luck zielonym

Ogłaszamy rekrutację na stanowisko Przewodniczka – doradczyni dla rodzin z nowonarodzonym dzieckiem.

NASZA MISJA:

Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób niepełnosprawnych w Polsce.

NASZE DZIAŁANIA:

 • Zmieniamy prawo.
 • Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby niepełnosprawne w ich niezależnym życiu.
 • Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
 • Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
 • Upowszechniamy wiedzę o osobach niepełnosprawnych.
 • Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
 • Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą.

Dołącz do nas!!!

Co będzie należało do Twoich obowiązków?

Do obowiązków Przewodniczki – doradczyni dla rodzin z nowonarodzonym dzieckiem będzie należało:

 • prowadzenie doradztwa w zakresie dostępnych dla rodzin z nowonarodzonym dzieckiem form wsparcia instytucjonalnego (system opieki zdrowotnej i społecznej),
 • pełnienie dyżurów na oddziałach ginekologiczno- położniczych szpitali oraz szkołach rodzenia według ustalonego harmonogramu,
 • prowadzenie rozmów z kobietami w ciąży oraz rodziców nowonarodzonych dzieci na oddziałach ginekologiczno- położniczych oraz w przypadku kobiet w ciąży- w szkołach rodzenia, podczas których prezentowana będzie możliwość skorzystania z usługi przewodniczki,
 • udzielenie bezpośredniego wsparcia uczestnikom zadania, w tym ułatwienie dostępu do różnorodnych form pomoc funkcjonujących na terenie gminy miejskiej Kraków,
 • indywidulne spotkania w miejscu zamieszkania / w miejscach wskazanych przez uczestników po opuszczeniu szpitala.

Czego wymagamy na stanowisku Przewodniczka – doradczyni dla rodzin z nowonarodzonym dzieckiem?

Na stanowisku Przewodniczka – doradczyni dla rodzin z nowonarodzonym dzieckiem wymagamy:

 1. Wykształcenia wyższego/w trakcie studiów wyższych na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub wykształcenie średnie/średnie branżowe oraz min. 5 lat doświadczenia w obszarze usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin.
 2. Znajomości systemu wsparcia rodzin (form wsparcia oferowanych w ramach systemu opieki zdrowotnej i społecznej).
 3. Wiedzy ogólnej na temat potencjalnych problemów rodzin z małym dzieckiem w tym dzieckiem z niepełnosprawnością.
 4. Wysokiej motywacji do pracy.
 5. Umiejętności psychospołecznych (m.in. radzenie sobie ze stresem, zdolności negocjacyjne, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów).
 6. Prezentowanie postawy, z którą wiążą się: otwartość na poszukiwanie nowych rozwiązań, podnoszenie poziomu wiedzy, reagowanie na sytuacje niezgodne z profesjonalizmem i etyką, przyjmowanie odpowiedzialności za podejmowane działania.

Co oferujemy?

Na stanowisku Przewodniczka – doradczyni dla rodzin z nowonarodzonym dzieckiem oferujemy:

 •  stabilne warunki zatrudnienia,
 • przyjazną i otwartą atmosferę pracy,
 • w pełni dostępną przestrzeń biurową dla osób z niepełnosprawnościami,
 • pakiet medyczny w prywatnej placówce medycznej LUXMED (po okresie próbnym),
 • w razie potrzeby możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy np. w urzędzie,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
 • dopłaty do udziału w wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, zajęciach sportowych lub rekreacyjnych,
 • dopłaty do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub innej placówki wychowania przedszkolnego,
 • bezzwrotną pomoc finansową z tytułu urodzenia/przysposobienia dziecka,
 • bezzwrotną pomoc finansową (zapomogę), w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby,
 • dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz kosztów ponadstandardowych badań,
 • bony pieniężne dla pracowników oraz paczki dla dzieci z okazji świąt lub innych ważnych zdarzeń,
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.

Informacje o przetwarzaniu danych:

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Świętokrzyska 14, e-mail: biuro@firr.org.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail ido@firr.org.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy
4. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.
5. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
6. Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych.
8. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgłoszenia

Zgłoszenia zawierające CV prosimy przesyłać drogą elektroniczną do:

Joanna Piwowońska

joanna.piwowonska@firr.org.pl

lub drogą pocztową na adres Fundacji:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

ul. Świętokrzyska 14,

30-015 Kraków

z dopiskiem rekrutacja na stanowisko Przewodniczka – doradczyni dla rodzin z nowonarodzonym dzieckiem.

Wróć do początku strony