PFRON opublikował informator „Dostępność i postępowanie skargowe” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Logo PFRON Rysunek tulipana na białym tle

19 lipca 2019 roku weszła w życie ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jej celem jest poprawa warunków życia oraz funkcjonowania tej grupy osób.

Ustawa ta zobowiązuje wszystkie podmioty publiczne w Polsce do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność dotyczy zakresu architektonicznego, informacyjno-komunikacyjnego oraz cyfrowego.

Co robić, gdy podmiot publiczny nie jest dostępny?

Od 6 września 2021 roku każdy obywatel może poinformować podmiot publiczny o braku jego dostępności. Osoby ze szczególnymi potrzebami lub ich przedstawiciele ustawowi po wykazaniu interesu faktycznego mogą także złożyć wniosek do podmiotu publicznego o zapewnienie dostępności.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie zapewni osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie przewidzianym we wniosku, wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia do Prezesa Zarządu PFRON skargi na brak dostępności.

O dostępności i o procedurze postępowania skargowego przeczytacie w poradniku PFRONu.

Wróć do początku strony