Realizując projekt „Rozwój i wdrażanie praktycznych strategii na rzecz poprawy aktywności fizycznej i stanu zdrowia mieszkańców Europy” w dniach 2-7 października 2017 roku odbyły się kolejne warsztaty dotyczące promocji aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Gospodarzem spotkania był partner z Litwy – Raseiniai District Municipality (Urząd Powiatowy w Rosiennym). Tym razem tematem warsztatów było promowanie…
Uczestnicy Małopolskiego Konwentu Regionalnego
W czwartek 28 września 2017 r. odbył się Małopolski Konwent Regionalny, który zorganizowany został na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, wśród których byli m.in. przedstawiciele organizacji, które na co dzień czynnie udzielają się w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Głównym tematem konwentu było przedstawienie założeń Nowego Systemu Wsparcia. Celem było wywołanie…
Logo Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami
Od 2015 r. spotykamy się na Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, by domagać się równych praw. Gwarantuje je nam Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. Mimo to nasze prawo do godnego i niezależnego życia ciągle nie jest realizowane. A to znacząco utrudnia nam i naszym rodzinom codzienne funkcjonowanie. Dlatego…
Spotkanie kordynarów Palermo
W dniach 6-9 lipca 2017 roku w Palermo odbyło się spotkanie koordynatorów projektu: „Networking for improvement independency and entrepreneurship to disadvantaged women”, w którym Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego pełni rolę koordynatora głównego. Na spotkaniu podsumowana została dotychczasowa działalność projektowa, efekty prowadzonych działań, kwestie finansowe, a także zaprezentowano utworzony w ramach projektu: film „Women power” oraz…
W dniach od 9-10 maja w Madrycie w Centro Español de Nuevas Profesiones odbyło się spotkanie partnerów międzynarodowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości wśród europejskiej młodzieży – “Entrepreneurial youth camp”, w którym brały udział przedstawicielki Fundacji. Było to trzecie i ostatnie spotkanie robocze partnerów Projektu przed końcowym obozem szkoleniowym. W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki czterech europejskich…
W dniach 24 do 27 kwietnia Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego uczestniczyła w kolejnym szkoleniu projektu Erasmus+ Sport pt. „Rozwój i wdrażanie praktycznych strategii na rzecz poprawy aktywności fizycznej i stanu zdrowia mieszkańców Europy” (Development and Implementation practices of strategies for health-enhancing physical activities in local communities across Europe). Zapraszamy na relację z warsztatów w słonecznym…