czarne kontury sylwetek siedzących mężczyzny i kobiety na białym tle. nad ich głowami niebieskie znaki paragrafów
Ruszamy ze wstępną rekrutacją do projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” (projekt PO WER 2.16 w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19). Celem projektu jest przeszkolenie co najmniej 1050 przedstawicielek oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dlaczego warto zgłosić się do projektu? Jak sama…
Ogromna sterta gazet związanych sznurkiem
Bardzo często podkreślamy, że niepełnosprawność nie musi być równoznaczna z brakiem samodzielności, dlatego w wielu naszych inicjatywach kładziemy szczególny nacisk na kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych. Pomagamy klientom Fundacji np. w załatwianiu spraw w bankach, oswajamy ich z urzędami, pomagamy docierać do różnych miejsc. Aktywizując osoby z niepełnosprawnościami, staramy się zachęcać je do tego, by…
Na czarnym tle kolorowe grzbiety książek. Na ich grzbietach są białe litery układające się w napis po angielsku "nigdy nie przestawaj się uczyć"
Trwa rekrutacja do bezpłatnego projektu szkoleniowego online „Młodzi sprawni językowo”, którego organizatorem jest Fundacja Strefa Innowacji. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost kompetencji zawodowych młodych osób z niepełnosprawnością wzroku. Projekt skierowany jest do osób wieku 16-29 lat, zamieszkałych w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, które chcą poprawić swoją znajomość języka angielskiego oraz wzmocnić…
Zdjęcie ze szkolenia. Przed komputerami, w ogromnym skupieniu, siedzą nasi beneficjenci.
Wszyscy wiemy, jak duże znaczenie w dzisiejszych czasach ma umiejętność poruszania się po wirtualnym świecie. Coraz więcej spraw można załatwić online – np. zakupy czy kwestie związane z bankowością. Jest to na pewno bardzo wygodne, bo unikamy chociażby kolejek w sklepach czy bankach, ale też w obecnej sytuacji, gdy cały świat walczy z pandemią koronawirusa,…
logo Dostępnej Szkoły
Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności na zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Dostępna szkoła”, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (nr konkursu: POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18) w ramach IV Osi Priorytetowej…
czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
Zapraszamy do składania ofert na ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi wynajmu sal szkoleniowych z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Samorząd bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr zamówienia: 1/2020/SBB/FIRR OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami usługa wynajęcia sali szkoleniowej…