Aktualności - Strona 2 z 152 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grafika: czarna sylwetka kobiety po lewej stronie i mężczyzny po prawej na tle niebieskich symboli paragrafów

Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”. ((projekt POWER 2.16 W ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Projekt realizowany w partnerstwie z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnością.

Jaki jest temat szkolenia?

W trakcie szkolenia poruszamy tematy takie, jak:

Osoba z niepełnosprawnością w prawie cywilnym i rodzinnym.Jak lokalnie działać na …

Plakat kampanii społecznej "Szkoła przyjazna dla autyzmu"

15 września pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich ruszyła kampania społeczna „Szkoła przyjazna dla autyzmu”.

Do 30 września 2022 roku samorzeczniczki i samorzecznicy w spektrum autyzmu przedstawią obraz polskiej szkoły z perspektywy uczniów i uczennic rozwijających się w innym niż neurotypowy modelu rozwojowym.

Kampanię prowadzi koalicja organizacji:

Inicjatywa Obywatelska „Chcemy całego życia!”, Fundacja Autism Team …

Kraków, wzgórze wawelskie o zmierzchu

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach, przygotowanych przez Muzeum Krakowa z myślą o osobach z niepełnosprawnościami.

„Sypialnia – królestwo pani domu”: oprowadzanie kuratorskie z tłumaczeniem na Polski Język Migowy PJM

Oprowadzanie po wystawie stałej, podczas którego Michał Hankus i Małgorzata Kuciel opowiedzą o wybranych aspektach życia codziennego, odrobinkę o modzie, o relacjach rodzinnych oraz drobiazgach i bibelotach …

Plakat informujący o seminarium

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane przez Polską Federację Zatrudnienia Wspomaganego pt. ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ.

Podczas seminarium odbędzie się prezentacja i dyskusja nad rezultatami wyników badania przesiewowego, dotyczącego realizacji usługi zatrudnienia wspomaganego w Polsce. Wydarzenie będzie połączone z debatą z udziałem p. Pawła Wdówika – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej …

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 12/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-114819, w związku z realizacją projektu „Mocna NGO”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-014/20).

Informujemy o …

czarny głośnik na szarym tle, z niego wydobywający się napis important

Zapytanie ofertowe nr 22/2022/POWER/2.16/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”.Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Termin składania ofert: 19.09.2022 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz ofertyPobierz

Załącznik nr 2 Obowiązek informacyjnyPobierz

Załącznik nr 3 …

Wróć do początku strony