na zdjęciu stoi kobieta z długimi brązowymi włosami, ubrana w czarną sukienkę. Trzyma w jedne ręce mikrofon, w drugiej kopertę. To koperta życia. Projekt wprowadziła gmina Skawina.
Dwa lata pracy, 54 przebadane Instytucje, 250 sprawdzonych budynków, setki godzin rozmów z pracownikami jednostek, opracowanie raportów z rekomendacjami i ich weryfikacja – tak wyglądała realizacja projektu Małopolska wdraża konwencje ONZ dotyczącą praw osób z niepełnosprawnościami. 4 kwietnia 2019 roku w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im Jana Pawła II odbyła się konferencja podsumowująca zakończony właśnie projekt.…
zdjęcie przedstawia trzy osoby - kobietę i dwóch mężczyzn. Wszyscy są ubrani elegancko. Na pierwszym planie stoi mężczyzna przy mównicy. Obok niego stoi kobieta, która ma podniesione ręce. To tłumaczka języka migowego. Za nimi stoi prezes naszej Fundacji Aleksander Waszkielewicz. Na ścianie, zaraz za prezesem, wyświetlony jest tekst - białe litery na niebieskim tle, informujący o tym, że jest to konferencja poświęcone podsumowaniu projektu monitoringowego administracji centralnej. Konferencja odbyła się w Warszawie.
26 marca 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt – „Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania.”, realizowany między innymi przez naszą Fundację oraz Polski Związek Głuchych i Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Główne założenia projektu Polska w 2012 roku ratyfikowała Konwencję ONZ dotyczącą praw…
zdjęcie przedstawia nowoczesne budynki, zbudowane głównie ze szkła. Oba stoją na tle błękitnego nieba. Jeden, po prawej stronie zdjęcia ma jakby okrągłą tarczę, z białymi cyframi która kojarzy się z kosmosem - układem gwiazd na niebie, drugi budynek po lewej stronie jest też okrągłą płaszczyzną która jakby odbijała niebo z gwiazdami. W tle, na drugim planie widać też szklany korytarz, który łączy oba te budynki. Oba budynki sprawiają wrażenie lekkich i dzięki swej nowoczesności - ciekawych. To budynki uniwersytetu w Białymstoku.
Rozpoczynamy współpracę z Uniwersytetem w Białymstoku. W podpisanej właśnie umowie postanowiliśmy wspólnie rozwijać kontakty oraz podejmować działania w dziedzinie dostępności wszystkich sfer życia społecznego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie osób z niepełnosprawnościami. Zamierzamy wspólnie realizować projekty zmierzające do zwiększenia dostępności osobom z niepełnosprawnościami do edukacji, kultury i informacji. Uniwersytet w Białymstoku to największa uczelnia…
zdjęcie przedstawia grupę uśmiechniętych czterech osób, dwóch mężczyzn oraz dwie kobiety. Nakładają specjalne okulary, są wyraźnie tym zaciekawieni. Wszyscy siedzą. To szkolenie z audiodeskrypcji.
Pracownicy naszej Fundacji uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu, dotyczącym audiodeskrypcji. Uczyliśmy się, jak opowiadać osobom niewidomym i niedowidzącym o filmach, obrazach i innych dziełach sztuki. „To było bardzo ciekawe doświadczenie – opowiadała Katarzyna Balwierz, specjalistka ds. niepełnosprawności w naszej Fundacji – najbardziej podobało mi się, kiedy mieliśmy opisywać fragmenty filmów, nie widząc ich. Zdobyłam nowe umiejętności.”…
zdjęcie przedstawia grupę ludzi - kobiet i mężczyzn - część stoi, część siedzi na wózkach. To wszystkie osoby które zostały nominowane w konkursie Kraków bez barier, w kategorii Osobowość roku. W drugim rzędzie stoi Prezes naszej Fundacji - Aleksander Waszkielewicz. Wszyscy są uśmiechnięci i odświętnie ubrani.
20 marca odbyła się gala konkursu „Kraków bez barier”. Otrzymaliśmy dwie nominacje – w kategorii „Osobowość roku” nominację otrzymał nasz Prezes, a w kategorii – „Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze” – projekt EchoVis. Relację z gali konkursu opisała Gazeta Wyborcza, w krótkim filmie wypowiada się również nasz Prezes. Zapraszamy do czytania i oglądania.
na zdjęciu widoczny jest logotyp kongresu osób z niepełnosprawnościami
31 sygnatariuszy podpisało się pod listem otwartym skierowanym do różnych środowisk, między innymi – organizacji pozarządowych. Wśród nich znajdują się: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością oraz nasza Fundacja. Od kilku miesięcy toczy się dyskusja wokół projektu nowej ustawy. Tym bardziej ważny jest głos środowiska organizacji pozarządowych, wspierających od lat osoby…