Aktualności - Strona 2 z 173 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 4/2023/POWER/2.6/DA/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-148686, w związku z realizacją projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer naboru: POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18).

Informujemy o wyniku postępowania nr 4/2023/POWER/2.6/DA/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i …

Informujemy, że trwa druga rekrutacja uzupełniajaca osób z niepełnosprawnością wzroku do treningów O&M w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”.

Zajęcia z orientacji przestrzennej i mobilności

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością wzroku do udziału w zajęciach „Trening Orientacji Przestrzennej i Mobilności”.

Trening realizowany będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i …

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT

Zapytanie ofertowe nr 1/2023/4.1/DS/FIRR na usługi wynajmu sal szkoleniowych/konferencyjnych w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i prowadzących wydarzenie, organizowanych w ramach Projektu „Dostępna szkoła” w ramach projektu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18).

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Termin składania ofert: 22.03.2023 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz-oferty-1.2023.DS_.FIRR_Pobierz

Załącznik: nr 2 Obowiazek-informacyjny-RODO-1.2023.DS_.FIRR_Pobierz

Załącznik nr 3 Standard-i-ceny-rynkowe-1.2023.DS_.FIRR_Pobierz

Załącznik nr 4 …

Trzy złote puchary

Centrum praktycznej nauki dostępności – Hub dostępności – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie fotograficzno-filmowym “Supermoce do spełniania marzeń” – II edycja.

Na czym polega konkurs?

Zadanie plastyczne polega na przedstawieniu w formie fotografii lub krótkiego filmu sytuacji, miejsc i osób, które mogą wpływać na dostępność i inkluzywność przestrzeni …

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT

Zapytanie ofertowe nr 4/2023/POWER/2.6/DA/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnieniem wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry” (projekt POWER 2.6 w ramach konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18).

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Termin składania ofert: 9.03.2023 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz ofertyPobierz

Załącznik …

Widok na krakowski rynek od strony kramów z kwiatami

Przypominamy o kolejnej edycji konkursu „Kraków bez barier”, organizowanego przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2023r.

UWAGA! W tegorocznej edycji Konkursu dodatkowo nagrodzone zostaną również osoby zgłaszające, których zgłoszenia otrzymają nagrody główne w konkursie.

O konkursie słów kilka

Konkurs jest przedsięwzięciem, które promuje osoby, instytucje i firmy, podejmujące działania na …

Wróć do początku strony