Aktualności - Strona 3 z 173 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grafika: czarna sylwetka kobiety po lewej stronie i mężczyzny po prawej na tle niebieskich symboli paragrafów

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnością ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” (projekt PO WER 2.16 W ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Temat szkolenia:

Dziecko z niepełnosprawnością – aspekty prawne.

Jak lokalnie działać na rzecz lepszej polityki wobec osób z …

Logo aplikacji, na logotypie rysunek autobusu, napis Time4BUS

Time4BUS wspomaga pasażerów od sierpnia 2021 roku, dostarczając informacji o przyjazdach autobusów, tramwajów czy kolei miejskich. Autorzy tej aplikacji szybko zyskali wcale nie małe grono zadowolonych użytkowników.

Kto może korzystać z aplikacji Time4BUS?

Obecnie mogą z niej korzystać mieszkańcy:

Ciechanowa,

Gdańska,

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (m.in. Katowic, Będzina, Tychów, Chorzowa, Sosnowca…),

Opoczna,

Piaseczna,

Poznania,

Sochaczewa,

Warszawy,

Żyrardowa.

Trwają prace nad przyłączeniem …

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 3/2023/POWER/2.6/DA/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-145394, w  związku z realizacją projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer naboru: POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18).

Informujemy o wyniku postępowania nr 3/2023/POWER/2.6/DA/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej z  wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i …

Infografika, na niej różne atrybuty studenckie, między innymi dyplom, czapka studencka

Wydarzenie w ramach projektu „Akademia Dostępności – Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami” w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00 DOS/19  ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Z wielką radością informujemy, że w dniach 13-15 marca 2023 r. w Wiśle odbędzie …

Góra złotych monet, logotypy FIRR i Dostępna Szkoła

W I naborze wniosków na dodatkowe dofinansowanie w naszym projekcie „Dostępna Szkoła” złożono 13 wniosków na kwotę 4 786 564,06 PLN.

Ostatecznie przyznano dodatkowe dofinansowanie wszystkim wnioskodawcom w kwocie łącznej : 3 016 286,72 PLN.

Środki niewykorzystane w tym naborze zostaną przesunięte na alokację w II naborze wniosków o dodatkowe dofinansowanie, który rozpoczyna się 9 lutego 2023 …

czarny głośnik na szarym tle, z niego wydobywający się napis important

Zapytanie ofertowe nr 3/2023/POWER/2.6/DA/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnieniem wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry” (projekt POWER 2.6 w ramach konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18).

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Termin składania ofert: 13.02.2023 r

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz …

Wróć do początku strony