Aktualności - Strona 3 z 152 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Czarno-biała grafika, przedstawiająca sylwetki kobiet i mężczyzn, udających się do pracy

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego zaprasza na seminarium połączone z debatą ekspercką pt Zatrudnienie wspomagane Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość

Debata online odbędzie się 20 września 2022 roku w godzinach 10.30-12.00 na platformie Zoom.

W trakcie Prezentacja wyników badania przesiewowego dotyczącego realizacji usługi zatrudnienia wspomaganego w Polsce. Gościem specjalnym będzie Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny …

Uścisk dłoni

Jutro, 10 września, obchodzimy Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię, mający przeciwdziałać dyskryminacji osób chorych psychicznie. Ma on również na celu wzrost akceptacji społeczeństwa wobec osób chorych na schizofrenię.

Schizofrenia to choroba przewlekła, w Polsce wciąż stygmatyzowana. Szacuje się, że w Polsce na schizofrenię choruje około 250 tysięcy osób. Przy czym ze świadczeń medycznych korzysta jedynie …

Biret w kolorze czarnym z czerwoną tasiemką

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową „Problemy, potrzeby, bariery i perspektywy inkluzji młodzieży akademickiej z niepełnosprawności”, która odbędzie się w formie online w dniach 27-28 września 2022.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Akademia Równych Szans”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe …

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 20/2022/POWER/2.16/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-123384, w  związku z realizacją projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu …

czarny głośnik na szarym tle, z niego wydobywający się napis important

Zapytanie ofertowe nr 12/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnieniem wyżywienia, noclegów dla uczestników/czek i trenerów/ek szkolenia organizowanego w ramach Projektu „Mocna NGO”.

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Termin składania ofert: 09.09.2022 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz ofertyPobierz

Załącznik nr 2 Obowiązek informacyjnyPobierz

Załącznik nr 3 Standard i ceny rynkowePobierz

Załącznik nr 4 Kryteria …

Mężczyzna w granatowym, eleganckim garniturze, sfotografowany od szyi w dół, w rękach trzyma czytnik, obok wykres

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego!

UTILITIA, Eurokreator i Fundacja Centrum Europy Lokalnej realizuje projekt pt. „Dostępny przedsiębiorca – szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego”.

Co oferuje projekt?

Projekt oferuje wsparcie w postaci szkoleń i indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorstw i ich pracowników w zakresie …

Wróć do początku strony