Małopolski Konwent Regionalny 2020 za nami! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

logo konwentu regionalnego

21 października odbył się Małopolski Konwent Regionalny. Wydarzenie zostało zorganizowane już po raz czwarty lecz pierwszy raz w swojej historii miało formę zdalną. Mimo to po raz kolejny doświadczyliśmy wspaniałej i niepowtarzalnej atmosfery, a liczne grono uczestników potwierdziło, że rozmawianie o potrzebach osób z niepełnosprawnościami jest bardzo potrzebne i ma ogromne znaczenie.

Konwent był jednym z wydarzeń poprzedzających VI Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, który miał miejsce parę dni później – 26 października. Tematyka Konwentu skupiła się wokół zagadnienia dostępności administracji publicznej w dobie pandemii.

O czym rozmawialiśmy?

Jak pierwszy Aleksander Waszkielewicz z Fundacji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami (Fronia) wprowadził słuchaczy w tematykę Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przedstawiając jej główne założenia i zagadnienia, wskazał również, jakie narzędzia daje ta ustawa oraz omówił potrzeby, które pojawiły się w środowisku osób z niepełnosprawnościami w trakcie pandemii. Kolejne wystąpienie dotyczyło dostępności cyfrowej, z którą wielu i wiele z nas miało w ostatnim czasie więcej kontaktu. Piotr Witek z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego omówił zagadnienia dotyczące dostępności cyfrowej w czasach pandemii, dzieląc się swoim doświadczeniami, podając dobre przykłady oraz wskazując te mniej chlubne przypadki w dziedzinie dostępności (głośna sprawa pierwszych konferencji prasowych premiera i ministra zdrowia, podczas których osoby głuche były wykluczone z dostępu do informacji). W ostatnim wystąpieniu Artur Then z FIRR-u przedstawił zadania koordynatora dostępności w urzędzie, omawiając również trudności i wyzwania, z jakimi mierzą się osoby wyznaczone do tej ważne roli.

Podsumowanie

W transmitowanym na platformie Zoom Konwencie udział wzięło prawie 150 osób, w tym przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele administracji publicznej różnego szczebla.

Relację z wydarzenia można było również śledzić na fanpage’u Fundacji. Po każdym z wystąpień uczestnicy Małopolskiego Konwentu Regionalnego, poprzez chat, mogli zadawać prelegentom pytania. Nie zabrakło bardzo ciekawych dyskusji. Wszystko to w dobrze znanej z poprzednich edycji przyjaznej i sympatycznej atmosferze!

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w Małopolskim Konwencie Regionalnym! Ogromnie nas cieszy, że zgromadziliśmy przed monitorami tylu ludzi, dla których los osób z niepełnosprawnościami ma tak samo duże znaczenie jak dla nas. Dziękujemy, że byliście z nami, zadawaliście pytania oraz dzieliliście się swoimi doświadczeniami. Mamy nadzieję, że spotkamy się z Wami także w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

zdjęcie ekranu zooma podzielonego na cztery mniejsze ekraniki. u góry od lewej magda lubaś, justyna kucińska, na dole od lewej aleksander waszkielewicz, artur then

POSTULATY Małopolskiego Konwentu Regionalnego 2020:

  • Każdy może być lub stać się osobą ze szczególnymi potrzebami
  • Deinstytucjonalizacja jest ważna i jest konieczna dla wszystkich
  • Czas pandemii pokazała, że osoby z niepełnosprawnościami były często dużo lepiej przygotowane do zaistniałej sytuacji, dzięki dobrej znajomości nowych technologii
  • Dostępność cyfrowa jest bardzo ważna i potrzebna wszystkim – jest uniwersalna
  • Dostępność jest procesem, który rozpoczynamy
  • Dostępność dotyczy każdego z nas i warto tak ją postrzegać – jako fundamentalną zasadę, z której każdy z nas skorzysta

Prezentacje

Poniżej znajdziecie pliki z prezentacjami, na których opierali się nasi prelegenci.

Wróć do początku strony