Zostań specjalistą ds. wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na granatowym tle napis Good Luck
zdjęcie: pixabay

Ogłaszamy rekrutację na stanowisko specjalista ds. wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Miejsce pracy: Warszawa

1 etat lub umowa cywilnoprawna

NASZA MISJA:

Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób niepełnosprawnych w Polsce.

NASZE DZIAŁANIA:

 • Zmieniamy prawo.
 • Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby niepełnosprawne w ich niezależnym życiu.
 • Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
 • Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
 • Upowszechniamy wiedzę o osobach niepełnosprawnych.
 • Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
 • Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą.

Dołącz do nas!!!

Więcej informacji na temat działań Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego znaleźć można na stronie internetowej FIRR.

Obowiązki na stanowisku specjalista ds. wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty ds. wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych będzie należało m.in.:

 1. Udział w opracowywaniu proponowanych zapisów do nowej ustawy wdrażającej Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych lub zmian do już istniejących przepisów.
 2. Udział w konsultacjach społecznych powstałego projektu ustawy.
 3. Analiza uwag z konsultacji społecznych i udział w tworzeniu raportu z konsultacji.
 4. Udział w upowszechnianiu informacji nt. nowych rozwiązań legislacyjnych.
 5. Udział w pracach zespołów specjalistów przygotowujących raporty, opracowania analityczne, propozycje nowych rozwiązań prawnych zawartych w projekcie ustaw.

Co oferujemy?

Możliwe formy zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

W ramach umowy o pracę oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • przyjazną i otwartą atmosferę pracy,
 • w pełni dostępną przestrzeń biurową dla osób z niepełnosprawnościami,
 • pakiet medyczny w prywatnej placówce medycznej LUXMED (po okresie próbnym),
 • w razie potrzeby możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy np. w urzędzie,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
 • dopłaty do udziału w wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, zajęciach sportowych lub rekreacyjnych,
 • dopłaty do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub innej placówki wychowania przedszkolnego,
 • bezzwrotną pomoc finansową z tytułu urodzenia/przysposobienia dziecka,
 • bezzwrotną pomoc finansową (zapomogę), w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby,
 • dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz kosztów ponadstandardowych badań,
 • bony pieniężne dla pracowników oraz paczki dla dzieci z okazji świąt lub innych ważnych zdarzeń,
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.

Czego wymagamy?

Na stanowisku Specjalisty ds. wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych wymagamy:

 • wykształcenia wyższego minimum drugiego stopnia (lub równoważnego), mile widziane w zakresie nauk prawnych, humanistycznych, ekonomicznych lub społecznych,
 • znajomości współczesnej problematyki polityki społecznej, w szczególności w zakresie działalności na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami oraz wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • mile widziane doświadczenie w implementacji przepisów Konwencji w prawie krajowym,
 • mile widziane autorstwo lub współautorstwo raportów/ekspertyz/artykułów/publikacji z zakresu polityki wobec niepełnosprawności/wsparcia osób z niepełnosprawnościami,
 • umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, dokładność,
 • biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook, PowerPoint).

Aplikacje

Aplikacje (cv i list motywacyjny) wraz z oczekiwaną kwotą wynagrodzenia netto prosimy przesyłać do 31 marca na adres joanna.bryk@firr.org.pl.

Wróć do początku strony