Zapytanie ofertowe nr 2/2023/POWER/2.16/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarny głośnik na szarym tle, z niego wydobywający się napis important

Zapytanie ofertowe nr 2/2023/POWER/2.16/FIRR na usługi wynajmu 2 sal szkoleniowych w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”
 (projekt PO WER w ramach konkursu nr
POWR: POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Termin składania ofert: 18.01.2022 r.

Postępowanie zostało anulowane.

Załączniki:

W zmienionej wersji zapytania ofertowego dodano umowę tj., której omyłkowo nie załączono w pierwotnej wersji zapytania wraz z zaktualizowanym w tym zakresie formularzem oferty.

Wróć do początku strony