Zapytanie ofertowe nr 1/2023/DA/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarny głośnik na szarym tle, z niego wydobywający się napis important

Zapytanie ofertowe nr 1/2023/DA/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach ProjektuDostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry” (projekt PO WER 2.6 w ramach konkursu nr POWR. POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18).

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Termin składania ofert: 16.01.2023 r.

Załączniki:

Wróć do początku strony