Zapytanie ofertowe nr 1/2022/POWER/2.6/PU/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarny głośnik na szarym tle, z niego wydobywający się napis important

Zapytanie ofertowe nr 1/2022/POWER/2.6/PU/FIRR na usługę wynajmu sali konferencyjnej dla ok. 300 osób i sali warsztatowej dla ok. 150 osób wraz z zapewnieniem wyżywienia dla uczestników/czek spotkania otwierającego konsultacje społeczne w ramach Projektu„Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą (projekt PO WER 2.6 w ramach konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-011/20).

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Termin składania ofert: 06.05.2022 r.

Załączniki:

Wróć do początku strony