Zapytanie ofertowe - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
grafika: pixaby

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr zamówienia: 1/2021/SBB/FIRR

Na zakup, dostawę, montaż, kalibrację 26 pętli indukcyjnych stanowiskowych w ramach Projektu „Samorząd bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 26 budynków urzędów na terenie 3 województw (małopolskie, mazowieckie, łódzkie) do potrzeb osób słabosłyszących poprzez zakup, dostawę, instalację/montaż oraz kalibrację i uruchomienie 26 zestawów pętli indukcyjnych stanowiskowych w ramach Projektu Samorząd bez barier.

Wspólny Słownik Zamówień:

kod CPV: 33196200-2 sprzęt dla osób niepełnosprawnych

Przez pętlę indukcyjną rozumie się: urządzenie przeznaczone dla osób słabosłyszących zwiększające dostępność informacyjno-komunikacyjną, którego celem jest wspomaganie słyszenia osób z aparatem słuchowym lub implantem ślimakowym; chodzi o kompletny zestaw do punktu obsługi indywidulanej, zawierający wzmacniacz, mikrofon, zasilacz, matę/przewód nadawczy i naklejkę z piktogramem; urządzenie powinno mieć możliwość regulacji siły sygnału. (Zamawiający wymaga, aby instalacja urządzenia oraz jego kalibracja była zgodna z normą PN EN 60118-4:2015-6 „Elektroakustyka – Aparaty słuchowe – Część 4: Układy pętli indukcyjnych wykorzystywane do współpracy z aparatami słuchowymi – natężenie pola magnetycznego” – na potwierdzenie czego Wykonawca wyda stosowny dokument, np. oświadczenie) – montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Natalia Wasielewska

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Oddział Warszawa

Pl. Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa

tel. 663 121 266

e-mail: natalia.wasielewska@firr.org.pl 

Informacje udzielane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres: natalia.wasielewska@firr.org.pl

Oferta powinna być przesłana jako załącznik (zgodnie z Formularzem Oferty) w formie skanu podpisanego dokumentu lub w formie elektronicznej, opatrzonej (podpisanej) bezpiecznym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego. W przypadku skanu, Zamawiający może poprosić Wykonawcę o przesłanie oferty w wersji dostępnej elektronicznie (Word, PDF).

Termin składania ofert to 15.07.2021 r.

Szczegóły w załącznikach:

Wróć do początku strony