Zapraszamy na konferencję z okazji 10-lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

plakat informacyjny konferencji

Serdecznie zapraszamy na konferencję z okazji 10-lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, która odbędzie się 25 października 2022 roku w godz. 10:00 – 15:40.

Konferencja w formie:

 • stacjonarnej (sala A im. G. Gęsickiej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej),
 • zdalnej (link aktywny w dniu konferencji).

Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Program konferencji

10:00 Powitanie Gości

 • Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Moderator spotkania: Maciej Dolega

Wystąpienia:

10:00 Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów

10:10 Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej

10:20 Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

10:35 Stanisław Trociuk – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

10:50 Monika Zima-Parjaszewska – Przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, Prezeska Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Wiceprzewodnicząca Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami

11:05 Sara Minkara – Specjalny doradca Prezydenta Stanów Zjednoczonych w sprawach praw osób z niepełnosprawnościami, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, US Department of State

11:20 Paulina Malinowska-Kowalczyk – Doradca Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

11.35-12.00 Przerwa kawowa

Wystąpienia

12:00 Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

12:15 Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

12:30 Krzysztof Michałkiewicz – Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

12:45 Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego

13.00-13.30 Przerwa kawowa

13.30-14.15 Panel I – Edukacja i Zatrudnienie

Moderator: Małgorzata Paprota – Dyrektor Oddziału Lubelskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uczestnicy panelu:

 • Elżbieta Neroj – Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki
 • Teresa Hernik – Ekspert ds. społecznych Federacji Przedsiębiorców Polskich
 • Rafał Dziurla – Prezes Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego
 • Przemysław Żydok – Prezes Zarządu Fundacja Aktywizacja
 • Anna Rutz – Pełnomocniczka Rektora i Kierowniczka Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przewodnicząca Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

14.15-14.35 przerwa kawowa

14.35-15.30 Panel II – Niezależne życie osób z niepełnosprawnościami

Moderator: Tomasz Mika – Wiceprezes Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej

Uczestnicy panelu:

 • Krzysztof Kurowski – Przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami
 • Tomasz Przybysz-Przybyszewski – Sekretarz Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami
 • Adam Zawisny – Wiceprezes Instytutu Niezależnego Życia, Ekspert Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Małgorzata Radziszewska – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ekspert w zakresie niepełnosprawności i dostępności

15.30-15.40 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Konferencja z okazji 10-lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Wróć do początku strony