Zapraszamy na konferencję naukową „Badania w sektorze kultury. Dostępność” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Okrągły stół, dookoła niego uczestnicy konferencji (rysunek)

Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Badań Organizacji Kultury – IBOK zapraszają na konferencję, poświęconą badaniom w sektorze kultury „Badania w sektorze kultury. Dostępność”.

Konferencja odbędzie się 17-18 listopada 2022 roku w formie stacjonarnej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wybrane punkty programu będą transmitowane on-line.

Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w warsztatach metodologicznych oraz spotkaniach kulturalno-integracyjnych.

Wydarzenie jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Kto może wziąć udział w konferencji?

W konferencji mogą wziąć udział wszystkie osoby związane z sektorem kultury, którym bliska jest kwestia dostępności. Zaproszeni są badacze i praktycy, by zarysować możliwie najszerszą perspektywę i pogłębioną analizę tego obszaru. 

Jakie tematy będą poruszane na konferencji?

Uczestnicy konferencji postarają się odpowiedzieć na pytania:

 1. Czym jest dostępność i jak ją rozumieć w kulturze?
 2. Jakie wyzwania stoją przed sektorem kultury w tym obszarze?
 3. W jaki sposób badać i odpowiadać na oczekiwania osób ze szczególnymi potrzebami?
 4. Jak pozyskaną wiedzę zastosować w praktyce?
 5. Jak zarządzać dostępnością w organizacji kultury, aby działalność kulturalna stała się w pełni inkluzywna?

Zagadnienia, omawiane na konferencji „Badania w sektorze kultury. Dostępność” to dostępność :

 • oferty kulturalnej dla odbiorców ze szczególnymi potrzebami,
 • architektoniczna instytucji kultury,
 • informacyjno-komunikacyjna instytucji kultury,
 • cyfrowa instytucji kultury,

Ponadto uczestnicy konferencji omawiać będą:

 • trudności związane z wdrażaniem ustawy o dostępności,
 • postawy otwartości/braku otwartości otoczenia bliższego i dalszego na zmiany wynikające z ustawy o dostępności w obrębie organizacji/instytucji,
 • wrażliwość społeczna/brak wrażliwości społecznej jako czynnik zainteresowania zmianami,
 • zadania i wyzwania koordynatorów dostępności,
 • oferta kulturalna w opinii osób ze szczególnymi potrzebami – oczekiwania a rzeczywistość,
 • zarządzanie różnorodnością w organizacjach kultury z perspektywy menedżerów i pracowników,
 • granice dostępności oferty i organizacji kultury.

Zapisy na konferencję

Rejestracja uczestników na konferencję odbędzie się w terminie 3 października – 10 listopada.

Więcej informacji:

Konferencja „Badania w sektorze kultury. Dostępność”

Wróć do początku strony