Zapraszamy do udziału w Projekcie „Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2021-2024” (Etap II) - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Otwarty laptop, na nim różne programy i aplikacje, obok słuchawki oraz tablet
Tabliczka, informująca o współfinansowaniu projektu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby niewidome i słabowidzące do udziału w pierwszym etapie Projektu „Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2021 – 2024”, realizowanym w okresie 01.04.2022r. – 31.03.2023r.

Liczba miejsc w Projekcie jest bardzo ograniczona.

Co jest celem projektu?

Celem Projektu jest zwiększenie kompetencji osób niepełnosprawnych (uczestników Projektu) w zakresie określonym w Indywidualnych Planach Działania, co pomoże im w pełniejszym stopniu brać udział w życiu zawodowym i pozazawodowym.

W ramach Projektu planowana jest realizacja następujących zajęć grupowych dla osób niewidomych i słabowidzących:

  • Informatyka podstawowa – 35 godzin zajęć, 7 miejsc.
  • Informatyka rozszerzona – „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu codziennym – bankowość internetowa, zakupy przez Internet itp.”, 35 godzin zajęć, 7 miejsc (grupa I).
  • Informatyka rozszerzona – „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu codziennym – bankowość internetowa, zakupy przez Internet itp.”, 35 godzin zajęć, 7 miejsc (grupa II).
  • Samoobrona z elementami wschodnich sztuk walki – 40 godzin zajęć, 8 miejsc.
  • Kreowanie wizerunku i wizaż – 30 godzin zajęć, 8 miejsc.

Szczegółowe daty zostaną zamieszczone po uzyskaniu przez FIRR informacji nt. możliwości ich realizacji – w związku z epidemią koronawirusa.

UWAGA! Do udziału w zajęciach samoobrony z elementami wschodnich sztuk walki konieczna jest aktualna zgoda lekarza.

Zaświadczenie lekarskie 2022

Charakterystyka zajęć

Zajęcia grupowe rozpoczynają się od rana, tak więc osoby zamiejscowe przyjeżdżają na zajęcia o jeden dzień wcześniej i są kwaterowane w hotelu.

Oprócz zajęć grupowych, możliwe jest skorzystanie z zajęć indywidualnych dla osób niewidomych i słabowidzących, w tym:

  • informatyki – zakres uzależniony od potrzeb osób korzystających (indywidualne konsultacje wg potrzeb osoby uczestniczącej),
  • orientacji przestrzennej w Krakowie,
  • czynności życia codziennego.

Wszelkie informacje nt. Projektu publikowane będą na naszej stronie www.firr.org.pl – prosimy o jej śledzenie.

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Zajęcia odbywają się w Krakowie – w przypadku zajęć grupowych Fundacja pokrywa koszty przejazdu PKP II kl/PKS z miejsca zamieszkania do Krakowa (i z powrotem) oraz zakwaterowania i wyżywienia podczas szkoleń.

Ogólne warunki udziału osób niepełnosprawnych w zajęciach i imprezach, organizowanych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego

Warunki udziału w projekcie

Warunkiem udziału w Projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (stopień znaczny lub umiarkowany) ze wskazaniem na wzrok.

Z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie dot. Projektu, konieczność zapewnienia uczestnikom Projektu jak najszerszego merytorycznie wsparcia w jego ramach, jak również bardzo ograniczoną liczbę miejsc w Projekcie, pierwszeństwo udziału w zajęciach będą miały osoby potrzebujące wsparcia w kilku zakresach (uczestnictwo w kilku rodzajach zajęć).

Informacje projekcie

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji przy ul. Świętokrzyskiej 14 30-015 w Krakowie oraz telefonicznie, kontaktując się z:

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wróć do początku strony