Zapraszamy do projektu „Dostępny przedsiębiorca – szkolenia i doradztwo” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Mężczyzna w granatowym, eleganckim garniturze, sfotografowany od szyi w dół, w rękach trzyma czytnik, obok wykres

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego!

UTILITIA, Eurokreator i Fundacja Centrum Europy Lokalnej realizuje projekt pt. „Dostępny przedsiębiorca – szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego”.

Co oferuje projekt?

Projekt oferuje wsparcie w postaci szkoleń i indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorstw i ich pracowników w zakresie planowania strategii rozwoju, wdrażania i komercjalizacji produktów i usług z uwzględnieniem rozwiązań wykorzystujących projektowanie uniwersalne oraz technologie kompensacyjne i asystujące.

Prowadzone w ramach projektu szkolenia i warsztaty obejmują między innymi:

 • technologie asystujące/kompensacyjne,
 • zasady projektowania uniwersalnego,
 • komercjalizację rozwiązań z zakresu technologii asystujących/kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania,
 • działania doradcze zgodne z indywidualnymi potrzebami uczestników.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, zajmujący się produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

Do udziału w projekcie Dostępny przedsiębiorca zapraszamy również przedsiębiorców, działających w obszarze projektowania i świadczenia usług, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

Beneficjentami projektu mogą zostać między innymi:

 • producenci sprzętu komputerowego,
 • terminali płatniczych,
 • czytników książek elektronicznych.

Zapraszamy dostawców usług łączności elektronicznej, cyfrowych, towarzyszących transportowi pasażerskiemu czy bankowości detalicznej.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Zyskując wiedzę z zakresu dostępności, technologii kompensacyjnych, czy projektowania uniwersalnego Państwa przedsiębiorstwo przyczyni się do zwiększenia obecności na rynku produktów oraz usług dostosowanych do odbiorców o zróżnicowanych potrzebach.

Udział w szkoleniu z dostępności przyczyni się również do zwiększenia liczby odbiorców Państwa produktów i ułatwi dostęp do środków publicznych.

Terminy najbliższych szkoleń

Najbliższe szkolenie z zakresu dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, informacyjnej odbędzie się w terminach w formie on-line:

 • 22.09.2022 – 23.09.2022 w godz. 9:00 – 14:00
 • 05.09.2022 – 06.10.2022 w godz. 9:00 – 14:00.

Najbliższe szkolenie z zakresu dostępności cyfrowej odbędzie się w terminach w formie on-line:

 • 12.10.2022 – 13.10.2022 w godz. 9:00 – 14:00
 • 19.10.2022 – 20.10.2022 w godz. 9:00 – 14:00.

Dane kontaktowe:

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

 • e-mail: power@utilitia.pl,
 • tel. 12 350 66 04.
Wróć do początku strony