Zapraszamy do “Kreatywy. Centrum Kreatywności” w Teatrze KTO! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

logo na białym tle czarny napis fundacja migawka z lewej strony piktogram oka

Od 30 września w siedzibie Teatru KTO w Krakowie przy ulicy Zamoyskiego 50 działa niezwykła przestrzeń artystyczna: “Kreatywy. Centrum Kreatywności”, stworzona przez przez Fundację Migawka dla osób g/Głuchych.

Jest to twórcza przestrzeń dla osób niesłyszących, niedosłyszących i słyszących.

Czym jest “Kreatywy. Centrum Kreatywności”?

“Kreatywy. Centrum Kreatywności” to pierwsza w Polsce przestrzeń twórcza dla osób niesłyszących, niedosłyszących i słyszących, której celem jest rozwój twórczego myślenia, mówienia o sztuce i bycia w sztuce. W Teatrze KTO powstało wyjątkowe miejsce, w którym osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą rozwijać swoje zdolności artystyczne razem z osobami słyszącymi.

Przestrzeń “Kreatywy. Centrum Kreatywności” ma również za zadanie organizowanie warsztatów i spotkań oraz wspieranie pewności siebie osób g/Głuchych, które chcą w życiu spełniać się artystycznie.

Program “Kreatywy. Centrum Kreatywności”?

W przestrzeni „Kreatywy. Centrum Kreatywności” odbywać się będą zajęcia, podzielone na trzy moduły:

  1. Wykłady teoretyczno-kreatywne
  2. Warsztaty teatralno-ruchowe
  3. Warsztaty muzyczno-improwizacyjne

Podczas wszystkich zajęć będzie obecny tłumacz PJM. 

Każde ze spotkań w ramach „Kreatywy. Centrum Kreatywności” będzie skoncentrowane na „Ja” ujętym w różnych kontekstach.

Inspirację do rozmów, działania i tworzenia stanowić będzie m.in. film, muzyka, obraz, teatr, taniec czy postać twórcy. 

Istotną rolę w trakcie tych warsztatów będzie odgrywał polski język migowy (PJM).

W czasie zajęć teatralno-ruchowych uczestnicy skupią się na pracy nad przedkładaniem słowa w ruch i nad performatywnym użyciem języka migowego.

Warsztaty poprowadzą słyszący i niesłyszący artyści:

  • Dominika Feiglewicz i Patrycja Jarosińska (warsztaty teatralno-ruchowe),
  • Asia Nawojska (warsztaty muzyczno-improwizacyjne),
  • Justyna Arabska oraz Jakub Studziński (zajęcia teoretyczno-kreatywne).

Terminy spotkań

Na warsztaty w przestrzeni „Kreatywy. Centrum Kreatywności” obowiązują zapisy.

Organizatorzy przestrzeni przewidzieli jednak również pulę spotkań otwartych.

Najbliższe terminy spotkań to:

  • 7.11 zajęcia teoretyczno-kreatywne,
  • 29.11 zajęcia teoretyczno-kreatywne,
  • 20.12 podsumowanie warsztatów.

Na każdym spotkaniu obecny będzie tłumacz Polskiego Języka Migowego.

Więcej informacji:

https://fundacjamigawka.pl/kontakt/
https://fundacjamigawka.pl/portfolio/otwieramy-kreatywy-centrum-kreatywnosci-pierwsze-takie-miejsce-w-polsce-dla-g-gluchych/
Wróć do początku strony