Zakupy nie dla wszystkich? Raport Fundacji Biznes bez Barier z badania ankietowego placówek handlowych „Supermarket (nie)dostępny?” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Sklepowa zamrażarka przesuwna, w niej różnego rodzaju produkty

W dniach 4 kwietnia – 6 maja 2022 roku 156 osób z niepełnosprawnościami wzięło udział w badaniu dostępności placówek handlowych, w tym 72% kobiet i 27% mężczyzn, o znacznym (58%) i umiarkowanym (31%) stopniu niepełnosprawności.

Najliczniejszą grupą badanych to osoby z niepełnoprawnością narządu ruchu. Badanie zostało przeprowadzone przez Fundację Biznes Bez Barier.

Wnioski z przeprowadzonego badania nie napawają optymizmem.

Okazuje się, że problemem w placówkach handlowych są przede wszystkim:

 • utrudniony dostęp do produktów (77% odpowiedzi),
 • utrudniony dostęp do czytników cen (76% odpowiedzi),
 • brak odpowiednich rozwiązań, dotyczących przymierzania odzieży i obuwia.

Jakie inne informacje przynosi raport z badania? Sprawdź!

Trudności z dostępem do produktów i nie tylko

Badani skarżyli się przede wszystkim na utrudniony dostęp do produktów, spowodowany:

 • wąskimi i nieprzejezdnymi alejkami sklepowymi,
 • zbyt wysokim, niskim lub głębokim ułożeniem produktów na półkach. 

Do wielu produktów z poziomu wózka nie ma dostępu, co powoduje konieczność angażowania osób trzecich w samodzielne zakupy.

Kolejnym problem jest zbyt mała ilość czytników cen na jedną placówkę i brak cen na produktach.

Problemem, zwłaszcza dla osób z niepełnoprawnością wzroku, są również nieczytelne informacje o produkcie, takie jak cena, data ważności czy opis. Blisko 70% respondentów wskazało na tego rodzaju utrudnienie.

Przymierz to sam, czyli brak świadomości personelu

Badani w ankiecie wskazywali również na niedostępność przebieralni oraz brak odpowiednich rozwiązań, dotyczących przymierzania obuwia. Pomieszczenia nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Brakuje w nich:

 • stabilnych uchwytów,
 • odpowiedniego rodzaju leżanki,
 • wieszaków zamontowanych na niższej wysokości.

Brak przystosowanych przymierzalni wynika z niepełnego zrozumienia potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czyli braku świadomości. Według przeprowadzonych badań, personel nie wykazuje się cierpliwością, zdarzają się nieprzyjemne uwagi czy nawet prośby o opuszczenie sklepu przez osobę z niepełnosprawnością. Wciąż brakuje zrozumienia, empatii i otwartości na pomoc.

Jakie inne problemy napotykają osoby z niepełnosprawnościami w trakcie zakupów?

Raport po badaniu dostępności placówek handlowych wskazuje również na takie kwestie, jak:

 • trudności w korzystaniu z wózka/kosza zakupowego,
 • problemy przy płatnościach,
 • głośna muzyka,
 • intensywne zapachy,
 • rażące oświetlenie,
 • brak produktów dla osób z niepełnosprawnością,
 • problemy komunikacyjno-informacyjne,
 • niewidoczne znaki ewakuacyjne,
 • brak dostępnych toalet,
 • bariery architektoniczne.

Badani w ankiecie, przeprowadzonej przez Fundację Biznes Bez Barier, poruszali również kwestie trudności w obsłudze kas samoobsługowych w przypadku poruszania się o kulach, brak dostępności terminali płatniczych kas samoobsługowych, które są poza zasięgiem osoby poruszającej się na wózku, zbyt wysokie wagi zakupowe i taśmociągi przy kasach, zbyt daleko odsunięte czytniki kart.

Pełen raport z badania ankietowego Supermarket (nie)dostępny?

Wróć do początku strony