XV edycja konkursu „Kraków bez barier” rozstrzygnięta! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Baner z napisem Kraków dla osób z niepełnosprawnościami

Konkurs „Kraków bez barier” od kilkunastu lat pomaga promować dobre praktyki, innowacje i rozwiązania architektoniczne w zakresie dostępności. Promuje on również inicjatywy, postawy i przedsięwzięcia, które osobom z niepełnosprawnościami pozwalają uczestniczyć w życiu miasta.

Sprawdźcie, kto wygrał w tym roku!

Krótka historia ważnego konkursu

Początkowo konkurs „Kraków bez barier” koncentrował się wokół kwestii związanych z dostępnością i likwidowaniem barier architektonicznych. Jego celem było promowanie nowoczesnych rozwiązań w architekturze i budownictwie. Nagradzano przede wszystkim inicjatywy, zwiększające przyjazność budynków oraz przestrzeni publicznej dla osób z różnego typu niepełnosprawnościami.

Z czasem jednak w konkursie „Kraków bez barier” poszerzono katalog potencjalnych zwycięzców o inne kategorie. Zaczęto zwracać uwagę na inicjatywy, dążące do likwidowania barier w różnych sferach życia społecznego.

Ponadto w konkursie nagradzane są osoby, firmy, organizacje i zespoły badawcze, które swoimi innowacyjnymi działaniami promują Kraków. Nagradzane działania sprawiają, że życie osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście staje się bardziej komfortowe i lepsze.

Kto zwyciężył w kategorii Budownictwo Dostępne?

W kategorii budownictwo dostępne nagrody i wyróżnienia przyznawane są za dostosowywanie obiektów i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń w tej kategorii, podzielono ją na trzy obszary:

 1. Obiekty użyteczności publicznej.
 2. Przestrzeń publiczna.
 3. Obiekty i przestrzenie zabytkowe.

W tym roku, zgodnie z powyższa kolejnością, w konkursie „Kraków bez barier” nagrodzono:

 • budynek Teatru KTO przy ul. Zamoyskiego,
 • Park Bagry Wielkie ul. Kozia/ul. Bagrowa,
 • Muzeum Fotografii w Krakowie ul. Rakowicka 22A.

Ponadto wyróżnienie otrzymały:

 • winda przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce”,
 • Centrum Sportu i Rekreacji Przystań na Eisenberga, ul. Eisenberga 4,
 • Pałac Krzysztofory z wystawą stałą „Kraków od początku, bez końca”.

Zwycięzcy w kategorii Innowacyjne Technologie i Innowacyjne Projekty Badawcze

W kategorii innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze w 2022 roku zwyciężył projekt prototypu protezy podudzia dla baletnicy. Proteza ma umożliwić osobom po amputacji kończyny rozwój zainteresowań oraz wesprzeć aktywność fizyczną.

Wyróżnienia w tej kategorii trafiły do:

 • Muzeum Narodowego,
 • Stowarzyszenia „Tęcza” za projekt „Audyt z Zespołem”, którego celem była poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób z Zespołem Downa.

Innowacyjność projektu polegała na zaproszeniu w charakterze audytorów/ekspertów osób z zespołem Downa.

Kategoria Projekty i Wydarzenia Społeczne Promujące Kraków jako Miasto Przyjazne Osobom z Niepełnosprawnościami zwycięzcy i wyróżnieni

Kolejna kategoria w konkursie „Kraków bez barier” to projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami.

W tej kategorii nagroda główna trafiła do organizatorów Festiwalu Integracji Artystycznej „Uszanowanko”, Fundacji For Heroes, promującej ideę zrzeszania zdolnych artystów z niepełnosprawnościami.

Wyróżnieniem uhonorowany został projekt:

 • Głusi Małopolska TV24 (Małopolskiego Oddziału PZG), zwiększający wśród osób Głuchych wiedzę, dotyczącą spraw publicznych i obywatelskich oraz egzekwowania i przestrzegania praw osób niesłyszących,
 • Shell Business Operation Kraków jako miejsce przyjazne osobom niewidomym i przygotowane na przyjęcie psa przewodnika, 
 • treningi i zawody sportowe Cross Fit na wózkach realizowany przez fundację Brak Barier, promujący aktywność fizyczną wśród osób z niepełnosprawnościami oraz podnoszący społeczną świadomość o osobach z niepełnosprawnościami.

Wyróżnienie trafiło również do działającego przy Polskim Związku Głuchych oddział Małopolski Koła Robótek Ręcznych „Szydełko” za Jubileusz 15-lecia.

Pozostali nagrodzeni

W kategorii osobowość roku zwycięzcą została Martyna Masztalerz – dziennikarka TVP Kraków oraz twórczyni Festiwalu „Uszanowanko”. Nagrodzono ją za działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także za optymizm oraz inspirowanie i motywowanie swoją postawą.

Tytuł najlepszej firmy wspierającej Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem otrzymał Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, wyróżnienie trafiło do Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Gala przyznania nagród i wyróżnień odbyła się w Muzeum Książąt Czartoryskich – filii Muzeum Narodowego w Krakowie.

Wróć do początku strony