Wyzwania i plany PFRON - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Logo Polskiego Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami. Rysunek tulipana na białym tle

W tym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obchodzi 30-lecie istnienia.

O bieżących działaniach Funduszu i wyzwaniach, które przed nim stoją, mówił Prezes Zarządu PFRON, Krzysztof Michałkiewicz. Odpowiadał na pytania Czytelników „Integracji”.

Poniżej krótkie podsumowanie wywiadu.

Zadania i wyzwania, które stoją przed PFRONem

Dla Funduszu znaczącym wyzwaniem są nowe zadania wynikające z Ustawy o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ważne jest również wywiązywanie się z obowiązku rozpatrywania skarg związanych z brakiem dostępności w instytucjach publicznych.

PFRON skupia się także na działaniach, mających na celu osoby wspomaganie osób z niepełnosprawnością w zdobywaniu wykształcenia. Pomagając w zdobywaniu kwalifikacji, przydatnych na obecnym rynku, liczy na szybkie przyjęcie ustawy o zatrudnieniu wspomaganym.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje również nad Narodowym Programem Zatrudnienia. Szansę zwiększenia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością widzi przede wszystkim w nowych zjawiskach na rynku pracy:

  • uniezależnieniu pracy od kwestii związanych z mobilnością,
  • oparciu się na cyfryzacji i dostępności.

Projekt „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

800 mln zł z programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” ma trafić do dyspozycji PFRON. Oprócz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, zostaną one wykorzystane na tworzenie centrów informacyjno-doradczych, które będą doradzały osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, jaki sprzęt byłby dla nich najkorzystniejszy.

Pakiet zakłada również działania związane z mieszkalnictwem. Treningowe mieszkania mają zapewnić możliwość niezależnego życia osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, a także osobom młodym, opuszczającym system edukacyjny.

Celem programu samochodowego będzie z kolei zaopatrzenie w specjalnie dostosowane środki transportu osób z niepełnosprawnością oraz zapewnienie mieszkańcom gmin wiejskich transportu samochodowego wraz z niezbędnym wsparciem.

Środki zostaną także przeznaczone na utworzenie nowych placówek wsparcia (warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej) w miejscach, w których ich najbardziej brakuje.

Ważnym jest również, aby istniejące placówki były łatwiej dostępne.

Departament ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Kolejną ważną zmianą w funkcjonowaniu PFRONu jest nowoutworzony departament ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jego zadaniem jest zlecanie organizacjom pozarządowym wdrażanie różnego rodzaju programów oraz podejmowanie wspólnych działań z sektorem pozarządowym.

W planach jest stworzenie przy Prezesie i Zarządzie PFRON miejsca, które służyłoby do dyskusji ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością o ich problemach i o tym, w jaki sposób PFRON może pomagać w ich rozwiązywaniu.

Ponadto w ramach kompleksowej rehabilitacji PFRON uruchomił także kształcenie rehamenedżerów, czyli specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją, którzy mają pokierować całym procesem rehabilitacji.

Wypracowany został model, który PFRON testuje w czterech ośrodkach:

  • Grębiszewie,
  • Wągrowcu,
  • Ustroniu,
  • Nałęczowie.

Działalność tych ośrodków jest pilotażem docelowych rozwiązań w tym zakresie.

Wywiad z Prezesem Zarządu PFRON Krzysztofem Michałkiewiczem

Wróć do początku strony