Wyniki monitoringu stron internetowych i aplikacji mobilnych za lata 2020-2021 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Grafika w tonacji błękitnej. Po lewej stronie tablet, po prawej laptop.. Na ekranach urządzeń wykresy z danymi..

Znamy już wyniki monitoringu stron internetowych i aplikacji mobilnych za lata 2020-2021.

Monitoring ten wynika z art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jest on elementem monitoringu prowadzonego przez wszystkie kraje Unii Europejskiej zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2018/1524 z dnia 11 października 2018 r.

Sprawdź, na czym polegał.

Jak przebiegał monitoring stron internetowych i aplikacji mobilnych?

Monitoring dostępności cyfrowej podmiotów publicznych składał się z badania kilku elementów.

Były to między innymi klasyczne audyty dostępności cyfrowej a także automatyczne badanie:

  • Deklaracji Dostępności,
  • dostępności kilkuset serwisów.

Klasyczne audyty dostępności cyfrowej, stanowiące najistotniejszą część monitoringu, wykonywała Utilitia.

W pierwszym bloku badań przebadaliśmy 52 serwisy internetowe, a w kolejnym 75.

W roku 2022 będziemy badać kolejne 100 serwisów na zamówienie KPRM.

Wróć do początku strony