Wycena usługi wynajmu sali szkoleniowej - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Biurko, na biurku rozłożone papiery i zeszyty oraz napoje. Trwa zebranie

Prosimy o wycenę usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnieniem wyżywienia, noclegów dla uczestników/czek wizyty studyjnej organizowanej w ramach Projektu „Samorząd bez barier”.

W załączniku ]szczegóły dotyczące rozeznania cenowego. 

Uprzejmie prosimy o przesłanie wyceny w załączniku nr 1 do dnia 23.09.2022 na adres natalia.wasielewska@firr.org.pl

Zapytanie ma charakter rozeznania rynku, przesłanie oferty nie jest równoznaczne ze zleceniem usługi.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (numer naboru: POWR.02.18.00-00-0001/20).

Wróć do początku strony