Wszystko co warto wiedzieć o psach przewodnikach! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Niewidoma kobieta schodząca ze schodów prawdopodobnie budynku instytucji publicznej z psem przewodnikiem maści beżowej

Pies przewodnik, inaczej pies towarzyszący lub pies opiekun to czworonóg, specjalnie szkolony w celu pomocy osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Sprawdź, co warto o nim wiedzieć, a także gdzie i kiedy zasięgnąć rzetelnej informacji na jego temat.

Co warto wiedzieć o psach przewodnikach?

Zadaniem psa towarzyszącego jest wyszukiwanie i podawanie przedmiotów, naciskanie przycisków, pociąganie za klamki i sygnalizowanie stanów zagrożenia.

Pies przewodnik powinien:

 • wykazywać chęć współpracy z człowiekiem,
 • być zrównoważony i nieagresywny,
 • być pozbawiony oraz skłonności do dominacji;,
 • umieć przez dłuższą chwilę skupić uwagę na jednej rzeczy.

Ponadto psy pracujące z osobami niewidomymi i słabowidzącymi nie mogą być lękliwe oraz zbytnio indywidualne.

Szkolenie pa przewodnika rozpoczyna się w wieku 10–12 miesięcy i trwa około dwóch lat.

Następnie odbywa się szkolenie wraz z osobą z niepełnosprawnościami, w celu uwzględnienia jej indywidualnych potrzeb.

Co o psach przewodnikach mówią przepisy?

Zgodnie z Art. 2 pkt. 11 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pies asystujący to:

odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, w szczególności pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Pies asystujący wyposażony jest w uprząż. Posiada również certyfikat, potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Szczególne uprawnienia takich psów wynikają z przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Na mocy tych przepisów osoba z niepełnosprawnością może wejść z psem przewodnikiem lub asystentem do budynków:

 • administracji publicznej,
 • wymiaru sprawiedliwości,
 • kultury,
 • oświaty,
 • szkolnictwa wyższego, nauki,
 • opieki zdrowotnej,
 • opieki społecznej i socjalnej,
 • obsługi bankowej,
 • handlu,
 • gastronomii,
 • usług,
 • turystyki,
 • sportu,
 • obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub śródlądowym,
 • świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.

Zarządzający obiektami nie mają prawa żądać, by osoba z niepełnosprawnością zostawiła psa asystującego przed wejściem. 

Polski Związek Niewidomych o psach przewodnikach

Jeśli chcesz mieć psa przewodnika ale nie wiesz co zrobić weź udział w zdalnym spotkaniu, zorganizowanym przez PZN.

Spotkanie odbędzie się 29.11.2021 r. o godz. 19.00 na platformie Zoom.

Czas trwania spotkania: ok. 2 godziny.

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się pod adres mailowy: ioptulowicz@pzn.org.pl do 25.11.2021 r.

W czasie spotkania przedstawiciele PZN opowiedzą między innymi:

 • dlaczego warto być posiadaczem psa przewodnika;
 • co trzeba zrobić, aby stać się posiadaczem psa przewodnika;
 • po co są opracowywane standardy i co zyskamy wprowadzając je w życie.

W trakcie spotkania zaprezentujemy film z audiodeskrypcją, na którym osoby posiadające psa dzielą się swoimi doświadczeniami.

Na dzień przed spotkaniem osobom zainteresowanym wyślemy link zapraszający.

Serdecznie zapraszamy!

Spot filmu o psach przewodnikach

Pies asystujący – co mówią przepisy?

Wróć do początku strony