Wskazówki dla obywateli w zakresie skutecznego egzekwowania prawa do dostępności - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Logo PFRON

Uprzejmie informujemy, że PFRON opracował wskazówki dla obywateli w zakresie skutecznego egzekwowania prawa do dostępności.

Informatora: dostępność i postępowanie skargowe obywatele mogą dowiedzieć się między innymi:

  • co powinien zapewniać podmiot publiczny w zakresie dostępności,
  • jak rozumieć pojęcia i procedury opisane w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. w odniesieniu do postepowania skargowego.

PFRON opracował także interaktywne formularze, dzięki którym osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły w łatwy sposób:

  • skorzystać z wniosku o zapewnienie dostępności,
  • złożyć skargę na brak dostępności,
  • poinformować podmiot publiczny o barku dostępności ich urzędu i/lub usług.

Co ważne przygotowane przez PFRON dostępne wersje dokumentów może wykorzystać każdy. Mogą z nich korzystać podmioty publiczne i osoby o szczególnych potrzebach.

Warto pamiętać, że instrumenty tzw. mechanizmu skargowego to ważny element poprawy dostępności danej instytucji dlatego zachęcamy do lektury i stosowania.

Na stronie PFRON oraz w zakładce Poradniki, standardy, wskazówki strony www Programu Dostępność Plus  udostępniono formularz:

  • Informacja o braku dostępności. Można ją złożyć do każdego podmiotu publicznego, jeśli zidentyfikuje brak dostosowań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  • Wniosek o zapewnienie dostępności. Służy on zgłoszeniu przez obywatela szczególnej potrzeby w zakresie dostępu do danego podmiotu publicznego i/lub świadczonych przez niego usług.
  • Skarga na brak dostępności. Można ją wykorzystać w sytuacji gdy szczególne potrzeby obywatela związane z dostępem do danego podmiotu publicznego i/lub jego usług nie zostały spełnione.
Wróć do początku strony