Wolne miejsca na szkoleniu Dostępny Przedsiębiorca - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

fragment męskiej sylwetki siedzącej przy stole z rękoma na klawiaturze laptopa

Uprzejmie zawiadamiamy o dwóch wolnych miejscach dla podmiotów gospodarczych z województwa małopolskiego i podkarpackiego na szkoleniu Dostępny Przedsiębiorca w dniach:

  • 31.01.-01.02.2022,
  • 9-10.02.2022.

Szkolenie odywać się będzie w godz. 9-14:00.

Tematem wiodącym szkolenia będzie dostępność cyfrowa.

Czego dowiesz się na szkoleniu Dostępny Przedsiębiorca?

Bezpłatne szkolenie „Dostępny przedsiębiorca – szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego”, połączone z doradztwem, poświęcone jest tematowi dostępności, czyli dostosowaniu produktów, usług i działalności organizacji dla osób ze szczególnymi potrzebami:

  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  • seniorów.

Szkolenia prowadzone są w związku z obowiązującymi przepisami o dostępności i projektowaniu uniwersalnym, stosowanie do przepisów wynikających z Konwencji ONZ, Dyrektyw UE oraz polskich Ustaw o dostępności.

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest obecnie obligatoryjne dla wszystkich przedsiębiorców i organizacji, które chcą realizować projekty finansowane ze środków publicznych i z funduszy unijnych oraz chcą współpracować z jednostkami publicznymi, w przyszłości będzie obligatoryjna dla wszystkich przedsiębiorców.

Kto może się zgłosić?

Na szkolenie mogą zgłosić się podmioty z województwa małopolskiego i podkarpackiego, w tym:

  • mikro przedsiębiorcy:,
  • mali przedsiębiorcy,
  • średni przedsiębiorcy,
  • duzi przedsiębiorcy,
  • NGO, prowadzące działalność gospodarczą.

W szkoleniu mogą uczestniczyć przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, których działalność jest związana ze świadczeniem usług lub produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

Gdzie i kiedy odbędzie się szkolenie?

Szkolenie odbędzie się w trybie online, na platformie szkoleniowej Zoom Meeting.

W razie zapotrzebowania istnieje możliwość zorganizowania szkolenia stacjonarnego.

Szkolenie trwa 4 dni po 6 godzin.

Uczestnicy szkolenia po zakończeniu otrzymują certyfikat o odbytym szkoleniu. 

Zgłoszenia na szkolenie

Zgłoszenia prosimy kierować do:

Agnieszka Gój

tel. 720772108

e-mail: agnieszka.goj@utilitia.pl

Więcej informacji:

Dostępny przedsiębiorca – szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego

Wróć do początku strony