Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Czarno-biała grafika, przedstawiająca sylwetki kobiet i mężczyzn, udających się do pracy

Polski Związek Głuchych zaprasza do wzięcia udziału w testowaniu instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami wypracowanych w ramach projektu “Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, realizowanego przez:

 • Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie (Lider),
 • Polski Związek Głuchych z siedzibą w Warszawie,
 • Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie,
 • Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Opracowane instrumenty to propozycja nowych form wsparcia aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami kierowanych zarówno do osób poszukujących pracy jak i pozostających w zatrudnieniu.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

W ramach oferowanego wsparcia można skorzystać z jednego z instrumentów:

 1. „Bon na Start”.
 2. „Moje Dostępne Miejsce Pracy”.
 3. ,,Centrum Komunikacji”.

Na czym polega program „Bon na Start”?

Na „Bon na Start” składa się dodatek motywacyjny w postaci świadczenia finansowego, wspierającego aktywność zawodową osoby z niepełnosprawnością w pierwszym okresie pozostawania w zatrudnieniu, przyznawany w odpowiednich cyklach i kwotach, zgodnie z wybranym wariantem:

 1. Bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie co miesiąc przez okres 6 miesięcy od podjęcia zatrudnienia.
 2. Bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie po 3 i po 6 miesiącach od podjęcia zatrudnienia.
 3. Bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie po 3 i po 9 miesiącach od podjęcia zatrudnienia.

W ramach pilotażu można skorzystać z jednego wariantu bonu. O wydatkowaniu otrzymanego świadczenia decyduje samodzielnie osoba z niepełnosprawnością.

Dla kogo „Bon na Start”?

„Bon na Start” kierowany jest do:

 • osób z udokumentowaną niepełnosprawnością, które podejmują zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy zlecenie w wymiarze odpowiadającym co najmniej ½ etatu,
 • osób z niepełnosprawnością, która udostępnią umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę zlecenie wraz z wnioskiem, jako potwierdzenie zatrudnienia warunkującego wypłatę I etapu każdego z bonów.

Na czym polega program „Moje Dostępne Miejsce Pracy”?

W ramach programu „Moje Dostępne Miejsce Pracy” istnieje możliwość zakupu wyposażenia stanowiska pracy, które osoba z niepełnosprawnością może wykorzystać na różnych stanowiskach pracy (u tego samego lub różnych pracodawców), w tym:

 • indywidualnie dopasowanego sprzętu,
 • urządzeń,
 • oprogramowania.

Kto może skorzystać z programu „Moje Dostępne Miejsce Pracy”?

Z programu „Moje Dostępne Miejsce Pracy” mogą skorzystać:

 • osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy zlecenia w wymiarze odpowiadającym co najmniej ½ etatu,
 • osoby z niepełnosprawnością prowadzącą nieprzerwanie przez 12 miesięcy jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność rolniczą zarejestrowaną co najmniej 1 rok przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na czym polega program „Centrum Komunikacji”

Program „Centrum komunikacji” to:

 1. Wsparcie aktywności zawodowej osoby z niepełnosprawnością komunikującej się polskim językiem migowym.
 2. Umożliwienie komunikacji online w czasie rzeczywistym.
 3. Usługa tłumacza polskiego języka migowego – do 30 minut lub od 30 minut do 4 godzin.
 4. Usługa tłumaczenia dokumentów.

Kto może skorzystać z programu „Centrum Komunikacji”?

Z programu Centrum Komunikacji mogą skorzystać osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, które posługują się polskim językiem migowym, są w wieku aktywności zawodowej (kobiety 18-60 lat, mężczyźni 18-65 lat) i szukają pracy lub już pracują oraz chcą prowadzić własną działalność gospodarczą lub już prowadzą działalność.

Wszelkie informacje www.wlaczeniewylaczonych.pl

Pytania i wątpliwości prosimy przesyłać na e-mail: pilotaz.ww@pzg.org.pl

Wróć do początku strony