Większe nakłady na programy: „Opieka Wytchnieniowa” i „Usługi Asystenckie” od 2022 roku - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

złote monety eurocent ułożone na kupkach

Podczas sejmowej konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek, 14 grudnia, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Paweł Wdówik oraz minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg, poinformowali o wzroście nakładów na usługi „Opieka Wytchnieniowa” i „Usługi Asystenckie” w przyszłym roku.

Sprawdźmy dokładnie, o jakie kwoty chodzi.

Większe środki na Opiekę Wytchnieniową i Usługi Asystenckie

W programie Opieka Wytchnieniowa zwiększono kwotę z planowanych 60 mln zł na 150 mln zł.

Rząd znacząco zwiększył także nakłady na Usługi Asystenckie, przeznaczając na nie łącznie 610 mln zł.

Na kwotę 610 mln zł, z których ma być realizowany Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, składa się:

 • 510 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego,
 • 100 mln zł skierowanych do organizacji pozarządowych.

W 2021 roku na usługi asystenckie przeznaczono 250 mln zł, z których skorzystało 740 samorządów i niemal 100 organizacji pozarządowych.

Wsparcie otrzymało co najmniej 100 tys. osobom z niepełnosprawnościami.

Na czym polega program Opieka Wytchnieniowa?

Celem programu Opieka Wytchnieniową jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka weekendowa, kilkudniowa czy kilkunastodniowa w zastępstwie za opiekuna faktycznego jest możliwa w związku ze zdarzeniem losowym, potrzebą załatwienia spraw życia codziennego lub odpoczynkiem opiekuna faktycznego.

Wsparcie może polegać na pomocy w:

 • poruszaniu się i przemieszczaniu,
 • pielęgnacji,
 • zapewnieniu przygotowania i podania posiłków,
 • higienie osobistej i kontroli czynności fizjologicznych,
 • utrzymaniu czystości w miejscu przebywania.

Opieka Wytchnieniowa to również wspólne spędzanie czasu. Dzięki niej opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków, załatwić swoje sprawy czy skorzystać z poradniczego wsparcia.

Usługi Asystenckie, czyli co?

Głównym celem programu „Asystent osobisty” jest rozpowszechnienie usług asystenckich jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Zadaniem asystenta jest wspieranie osoby z niepełnosprawnością w tym, aby mogła aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Jego rolą jest również umożliwienie, by samodzielnie dbała o swoje sprawy.

Asystent towarzyszyć może osobie z niepełnosprawnością w drodze do:

 • lekarza,
 • pracy,
 • urzędu,
 • szkoły,
 • kina,
 • restauracji,
 • wszelkich miejsc, do których potrzebuje dotrzeć osoba, którą wspiera.

Może asystować osobie z niepełnosprawnością podczas zajęć sportowych, w trakcie wizyty lekarskiej, spacerując po parku, korzystając z biblioteki czy supermarketu.

Co bardzo ważne, asystenci nie mogą wykonywać czynności medycznych czy rehabilitacyjnych.

Wróć do początku strony