Wdrażanie modelu realizacji usług publicznych dla osób z trudnościami w komunikowaniu się - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Piktogramy, symbolizujące różne formy kontaktu z urzędem: mail, telefon, list, osobiste stawiennictwo

W naszym projekcie Elementarz AAC – urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się przyszedł czas na kolejny etap.

Sprawdź, jaki!

Wdrażanie modelu

W projekcie Elementarz AAC – urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się partnerzy realizują kolejny etap, polegający na wdrażania wypracowanego Modelu realizacji usług publicznych dla osób z trudnościami w komunikowaniu się.

W toku ewaluacji projektu przyjęto sformułowanie „osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się”.

Model wdrażany jest kilku jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych.

Seminarium jako element wsparcia podczas wdrażania modelu

Jednym z elementów wsparcia na tym etapie jest udział w seminarium wdrożeniowym.

W trakcie seminarium uczestnicy mają możliwość bliżej poznać zagadnienia poruszane w Modelu, w tym:

  • podstawy prawne komunikacji AAC,
  • zagadnienia wewnątrzorganizacyjne,
  • praktyczne związane z obsługą mieszkańców o złożonych potrzebach w komunikowaniu się.

Przede wszystkim partnerom zależy na praktycznym wymiarze przekazywanych treści. Dzięki udziałowi seminarium uczestnicy będą jak najlepiej przygotowani do obsługi osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się.

Co było i co będzie

Z tego rodzaju wsparcia w formie zdalnej skorzystali już pracownicy jednostek z 3 województw:

  • wielkopolskiego,
  • śląskiego,
  • mazowieckiego.

Wzięli oni udział w seminariach organizowanych 26 i 27 maja.

Kolejne seminarium zaplanowane jest na 14 czerwca.

Jednostki biorące udział w tym etapie projektu mogą także korzystać z konsultacji oraz wsparcia ekspertów do końca projektu tj. do 30 września b.r.

Wróć do początku strony