UWAGA! Ostatnie miejsce dla uczestnika z województwa Łódzkiego w projekcie „Centrum im Ludwika Braille’a”! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Widok na ulicę Piotrowską w Łodzi
Tabliczka informacyjna na temat dofinansowania projektu z PFRON

Projekt „Centrum im. Ludwika Braille’a”  współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uprzejmie informujemy, że zostało ostatnie miejsce dla uczestnika z województwa Łódzkiego w projekcie „Centrum im Ludwika Braille’a”.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON dla osób z niepełnosprawnością wzroku lub w kryzysie psychicznym.

W szczególności zapraszamy osobę do uczestnictwa w zajęciach:

 • z języka angielskiego – grupa zdalna poziom B1/B2,
 • z orientacji.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością wzroku oraz osób ze schorzeniami psychicznymi.

Czas trwania projektu: od 01.04.2022 do 31.03.2023.

Co oferujemy w ramach projektu?

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 • weekendowe szkolenia z umiejętności miękkich (kompetencji społecznych),
 • pogotowie technologiczne (kursy komputerowe),
 • wsparcie psychologa, psychodietetyka,
 • wsparcie prawnika,
 • zajęcia zwiększające samodzielność beneficjentów (orientacja przestrzenna oraz czynności życia codziennego),
 • weekendowe warsztaty z zakresu wykorzystania w orientacji przestrzennej elementów echolokacji i nowoczesnych technologii,
 • weekendowe warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności manualnych (decupage, rękodzieło),
 • kurs języka obcego,
 • intensywne szkolenie z zakresu rozwoju umiejętności miękkich (kompetencji społecznych) – pięciodniowe,
 • intensywne szkolenie z zakresu rozwoju osobistego przez ruch – pięciodniowe,
 • wsparcie asystenta podczas udziału w powyższych formach wsparcia indywidualnego i grupowego

Kto może wziąć udział w projekcie:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • pełnoletnie,
 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wzroku lub schorzeniu psychicznym
 • zamieszkują województwo łódzkie,
 • nie będące uczestnikami: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy ani innych placówek finansowanych ze środków publicznych.

Zgłoszenia do projektu

Osoby zainteresowane udziałem w naszym projekcie i spełniające powyższe warunki uczestnictwa prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres: clb@firr.org.pl .

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie takich informacji jak:

 • imię i nazwisko,
 • telefon i e-mail,
 • miejsce zamieszkania i województwo,
 • rodzaj i stopień niepełnosprawności,
 • ewentualny obecny udział w innych projektach finansowanych ze środków PFRON,
 • interesujące Państwa formy wsparcia,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego na potrzeby rekrutacji do projektu.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami w celu rekrutacji do projektu i podpisania dokumentacji projektowej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: clb@firr.org.pl lub telefoniczny: 665939005.

Wróć do początku strony